Landa i närvaro – meditation och andning

Skapad av Yogobe

230 min (15 Videor)

Det här är en playlist som hjälper dig att hitta stillhet när tankarna snurrar – att landa i närvaro igen. En väl utvald samling av meditationer och andningsövningar som hjälper dig stanna upp, känna in och uppleva det som sker här och nu.

30 min

Enkelt skogsbad

Guidas igenom upplevelsen av ett kortare, enkelt skogsbad.

5 min

Andningsövning – Nadi shodana

Andningsövning för att höja energin och lugna sinnet.

20 min

Rest in the seat of the self

A guided meditation that supports the cultivation of presence, calm and stillness in body and mind.

5 min

Andningsräkningsmeditation

En fokuseringsmeditation för att stilla sinnet.

10 min

Meditera på andetaget

Fokuserad uppmärksamhet på andetaget.

10 min

Meditation för klarhet

Skapa utrymme och plats både på insida och utsida.

20 min

Find your focus – andningsstund

Guidad andning för ökad närvaro – flytta fokus och andning till olika platser i kroppen och avsluta med meditation.

15 min

Meditation med ljuslåga

Hitta koncentration genom att blicka in i lågan av ett levande ljus.

10 min

Tillbaka till dig själv – mindfulness

Hitta fokus och närvaro i kroppen med en enkel meditation.

20 min

Mindfulness of breath – 20 minutes

A wonderful guided meditation where we focus on the breath.

20 min

Body scan meditation

Visit every little corner of your body to calm your mind.

20 min

Andningsmeditation

Utforska andetagets rörelse i kroppen för närvaro och lugn.

15 min

Utforska mellanrummen meditation

Använd andetaget för att finna avslappning och närvaro och landa i stillheten.

15 min

Pendeln – enkel andningsövning

Hitta fokus och närvaro – en övning som passar alla och kan göras var och när som helst.

15 min

Explore your lungs

Get to know your lungs and their potential through the breath.