180 Dagar
Kunskap & teknikYogalärare

Sekvensering för yogalärare

Lär dig konsten att sekvensera yogaklasser och bredda din kompetens som yogalärare.

1499.00 SEK

Generell sekvensering

med Milla Floryd
Längd:
3min

Introduktion

Välkommen till denna introduktion till kursen. I denna del ligger fokus på mer generell sekvensering. Du kommer bland annat få en intdouktion till hela kursen, ta del av olika mallar för sekvensering samt en föreläsning som uppmuntrar dig till att reflektera över vem du vill vara som yogalärare. 

Kursinnehåll

Introduktion

3 Videor - 43Min

Föreläsningar

1

Generell sekvensering

3 min - Förhandsvisning
2

Generell sekvenseringsmall

30 min - Förhandsvisning
3

Vem vill jag vara som yogalärare?

10 min - Förhandsvisning

Fördjupande läsning

4

Tekniktips & Tankar

PDF
5

Självstudier är i grunden sekvensering

PDF

Sekvenseringsmallar

6

Grundläggande sekvensering

PDF
7

Generell mall

PDF
8

Lugnande sekvens

PDF
9

Stimulerande sekvens

PDF
10

Reflektionsfrågor

PDF
11

Sekvenseringsmall för utskrift

PDF

Del 1

14 Videor - 2H20Min

Muladhara chakra – rotchakrat

1

Introduktion chakra 1

5 min - Förhandsvisning
2

Inspirationsklass chakra 1

30 min - Förhandsvisning
3

Sekvenseringsteori chakra 1

PDF

Svadisthana chakra – sakralchakrat

4

Introduktion chakra 2

3 min - Förhandsvisning
5

Inspirationsklass chakra 2

15 min - Förhandsvisning
6

Sekvenseringsteori chakra 1

PDF

Manipura chakra – magchakrat

7

Introduktion chakra 3

3 min - Förhandsvisning
8

Inspirationsklass chakra 3

15 min - Förhandsvisning
9

Sekvenseringsteori chakra 3

PDF

Anahata chakra – hjärtchakrat

10

Introduktion chakra 4

3 min - Förhandsvisning
11

Inspirationsklass chakra 4

15 min - Förhandsvisning
12

Sekvenseringsteori chakra 4

PDF

Vishuddha chakra – halschakrat

13

Introduktion chakra 5

5 min - Förhandsvisning
14

Inspirationsklass chakra 5

10 min - Förhandsvisning
15

Sekvenseringsteori chakra 5

PDF

Anja chakra – trejdeögatchakrat

16

Introduktion chakra 6

3 min - Förhandsvisning
17

Inspirationsklass chakra 6

20 min - Förhandsvisning
18

Sekvenseringsteori chakra 6

PDF

Sahasrara chakra – kronchakrat

19

Introduktion chakra 7

3 min - Förhandsvisning
20

Inspirationsklass chakra 7

10 min - Förhandsvisning
21

Sekvenseringsteori chakra 7

PDF

Del 2

15 Videor - 4H25Min

Inversioner

1

Introduktion inversioner

15 min - Förhandsvisning
2

Sekvenseringsmall inversioner

10 min - Förhandsvisning
3

Inspirationsklass inversioner

45 min - Förhandsvisning
4

Lista på inversioner

PDF
5

Tekniktips & tankar inversioner

PDF
6

Dokumentmall inversioner

PDF
7

Reflektionsfrågor inversioner

PDF

Bakåtböjningar

8

Introduktion bakåtböjningar

10 min - Förhandsvisning
9

Sekvenseringsmall bakåtböjningar

10 min - Förhandsvisning
10

Inspirationsklass bakåtböjningar

30 min - Förhandsvisning
11

Lista på bakåtböjningar

PDF
12

Tekniktips & tankar bakåtböjningar

PDF
13

Sekvenseringsmall bakåtböjningar

PDF
14

Reflektionsfrågor bakåtböjningar

PDF

Framåtfällningar

15

Introduktion framåtfällningar

10 min - Förhandsvisning
16

Sekvenseringsmall framåtfällningar

10 min - Förhandsvisning
17

Inspirationsklass framåtfällningar

20 min - Förhandsvisning
18

Lista på framåtfällningar

PDF
19

Tekniktips & tankar framåtfällningar

PDF
20

Sekvenseringsmall framåtfällningar

PDF
21

Reflektionsfrågor framåtfällningar

PDF

Twistar/Rotationer

22

Introduktion twistar

10 min - Förhandsvisning
23

Sekvenseringsmall twistar

10 min - Förhandsvisning
24

Inspirationsklass twistar

20 min - Förhandsvisning
25

Lista på twistar

PDF
26

Tekniktips & tankar twistar

PDF
27

Sekvenseringsmall twistar

PDF
28

Reflektionsfrågor twistar

PDF

Armbalanser

29

Introduktion armbalanser

10 min - Förhandsvisning
30

Sekvenseringsmall armbalanser

10 min - Förhandsvisning
31

Inspirationsklass armbalanser

45 min - Förhandsvisning
32

Lista på armbalanser

PDF
33

Tekniktips & tankar armbalanser

PDF
34

Sekvenseringsmall armbalanser

PDF
35

Reflektionsfrågor armbalanser

PDF

Del 3

5 Videor - 2H35Min

Elevnivåer

1

Introduktion nivåer på klass

15 min - Förhandsvisning
2

Klass för olika nivåer på elever

5 min - Förhandsvisning
3

Nybörjarnivå

45 min - Förhandsvisning
4

Fortsättningsnivå

45 min - Förhandsvisning
5

Avancerad nivå

45 min - Förhandsvisning

Utvärdering

6

Kursutvärdering

Enkät