Varför yoga & rehab? 

08 november 2016 | Av Yogobe

I takt med att yogan växer i popularitet så breddas också yogans användningsområden. Yogans terapeutiska egenskaper lyfts fram mer och mer, och vården har även nu öppnat upp ögonen för att se på yogan ur en mer klinisk synvinkel. I friskvården är det även allt vanligare med olika inriktningar av yogaterapi eller terapeutisk yoga. Här delar Robin Tåg, leg. fysioterapeut samt Viryayogalärare, med sig om tankar och inspiration runt rörelse för kontakt, läkning och uppbyggnad. 


Sedan en tid tillbaka har Yoga Alliance gått ut med att alla yogalärare och skolor som är registrerade inom Yoga Alliance (RYT, RYS) inte får påstå sig syssla med eller lära ut något som heter terapeutisk yoga eller yogaterapi. En stor orsak till det är faktiskt att de flesta av oss yogalärare inte är terapeuter även om de flesta av våra elever ser oss som det. Med terapeut menar jag exempelvis fysioterapeut eller psykoterapeut. Benämningen terapeutisk yoga är också rätt diffus, eftersom yogaterapin kan rikta sig både till att främja mental som fysisk hälsa. Tidigare har alltså en yogalärare utan utbildning eller erfarenhet inom klinisk vård egentligen kunnat påstå sig erbjuda terapeutisk yoga för olika psykiska och fysiska åkommor. Yoga Alliance har dragit gränsen i syfte att säkra kvaliteten internationellt bland oss yogalärare, men också som säkerhet för våra elever.

Att använda yoga för rehabilitering
Hur kan vi då erbjuda yogan som verktyg i syfte att hjälpa kropp och sinne att ta sig från sjukdom tillbaka till en fungerande vardag?

Den yoga som framförallt lyckats etablera sig inom vården i Norden är MediYogan (Medicinsk Yoga). Många läkare förespråkar och ordinerar i dagsläget MediYogan, framför allt riktat till dem som lider av hjärt- och kärlsjukdomar, stress, utbrändhet, smärta och även på senare tid symptom vid cancer. De redskap man främst använder sig av är andnings- och mindfulnessövningar, meditation samt mantran. Yogan utförts främst sittande men blandas även med lättare fysiska rörelser. Som fysioterapeut och yogalärare med stort intresse för rörelseapparaten så har jag ett hopp om att vi även jämnsides med MediYogan, kan etablera en yoga inom vården med fokus på aktiv rörelse.

Min tro är vi på något sätt är skapta för rörelse, och att det är ett redskap som alltid ska finnas med för att hjälpa oss genom livet. När man ser på hur cellerna i kroppens vävnader kommunicerar, så är det genom belastning. Det lättaste sättet för oss att påverka cellerna är alltså genom att applicera kraft genom rörelse. Det är med rörelse vi på så vis kan påverka cellerna till läkning och uppbyggnad, till att skapa kroppslig kontakt och medvetenhet men även påverka nervsystemet till att tillåta en funktionell förändring att ta plats.

Samband mellan smärta och kroppsmedvetenhet
En vanlig orsak varför många söker sig till fysioterapi men även yoga, är någon typ av smärtproblematik. Smärta i sig är ett komplext biopsykosocialt fenomen, där kroppsliga upplevelser, relationer och arbetslivet påverkar. Det är därför svårt att påvisa endast en nämnare som orsak. Det görs dock allt mer forskning på sambandet mellan smärta och nedsatt kroppsmedvetenhet. Om det är så att nervsystemet upplever delar av kroppen som skuggsatta, kan en förvirrad reaktion på det hela faktiskt resultera i en smärtreaktion. Det finns dock numera resultat som tydligt påvisar att kroppsfokuserad mindfulnessträning är effektiv vid behandlingen av smärta.

Med fokus på stöd samt rörelseapparaten
Eftersom den medicinska yogan banat väg för yogan inom vården, så finns även nu en efterfrågan på yoga med fokus på stöd och rörelseapparaten. Det är utifrån den efterfrågan som vi på Nordiska Yogainstitutet tillsammans i ett team av olika specialkompetenser, har tagit fram Viryayoga Rehab där rörelse med en grund i beprövade metoder kan synkroniseras med andning, kroppsfokuserad mindfulness och meditation. Det är systematiserad yoga som använder sig av ett rehabiliterande tillvägagångssätt i syfte att stärka och hjälpa kroppen till att återfå fysisk funktionsförmåga.

Att arbeta utifrån ett rehabiliterande och även skadeförebyggande tillvägagångssätt är något som jag tror att vi allmänt i yogan kunde dra nytta av, trots att vi inte lider av några fysiska symptom. Ofta ligger ett stort fokus i yogan på själva slutpositionen, men både från ett rehabiliterande och skadeförebyggande perspektiv fokuserar vi istället på själva förflyttningen till och från en position och på kontrollen i själva utförandet. Vi jobbar på så sätt väldigt mycket med repetitioner för att sen lättare kunna klara av liknande rörelse i vardagen. Om en axel smärtar när du lyfter armen ovanför huvudet, så är det till stor del just den rörelsen man till en början vill bryta ned för att småningom hitta en fullt kontrollerad och smärtfri rörelse.

Variation förnöjer
Att närma sig yogan från ett rehabiliterande tillvägagångssätt väcker förstås en del frågor. Vi gör mycket i yogan som vi sist och slutligen kanske inte har så stor nytta av i vardagen. Det behöver inte betyda att plötsligt undvika en grupp av vanliga yogapositioner, men istället fråga sig hur de kan genomföras på ett sätt som stärker och gynnar personen i fråga. Vi ska också komma ihåg att kroppen i slutändan blir bra på det som vi gör mycket av. Om vi alltid bara står i samma yogapositioner gång på gång, kommer vi småningom att bemästra just dem, men nödvändigtvis inte så mycket annat.

Vardagen är fylld av förflyttningar, och det är oftast i samband med dem en skada uppstår. Därför kan det vara en idé att jobba med en yoga där fokus ligger på kontrollen under förflyttning till en position, och även ur den.  Om yoga utifrån ett rehabiliterande perspektiv når vården och friskvården fullt ut är fortfarande ett pågående projekt. I slutändan handlar det om att göra yogan tillgänglig och fungera så ändamålsenligt som möjligt, vare sig vi är terapeuter eller inte.

Varma hälsningar,
Robin

Lästips

Om Robin Tåg

Robin är leg. fysioterapeut, cert. Viryayogalärare (ERYT 200) och cert. FRC™ Mobility Specialist. Han arbetar till stor del med aktiv rörelse som redskap i rehabiliterande och skadeförebyggande syfte, med fokus på ledhälsa samt funktionell rörlighet och styrka. Robin håller regelbundet yogaklasser och workshops i Stockholm och runt om i Sverige. Han är en av huvudlärarna och delägarna på Nordiska Yogainstitutet där han undervisar i asana, biomekanik och anatomi samt arbetar med Viryayogans konceptutveckling. Läs mer om Robin på hans hemsida, och här kan du läsa mer om Nordiska Yogainstitutet och Viryayoga!

Foto: Malin Wittig

Yogobe

Vi skriver, kurerar, skapar och gör vårt yttersta för att inspirera och guida våra läsare och medlemmar till balans och hållbar hälsa. När du saknar kunskap eller material inom ett visst ämne, tveka inte att kontakta oss: [email protected]

Yogobe Nyhetsbrev
Vill du få inbjudningar, tips och inspiration direkt i din brevlåda online?

Läs vårt senaste nyhetsbrev