Behandla posttraumatisk stress med Yoga Nidra

11 augusti 2015 | Av Yogobe

Yoga Nidra är en form av djupavslappning, en yogisk sömn där kroppen får fullständig avslappning. Det är en mycket effektiv avslappningsteknik som ger återhämtning och som släpper på såväl mentala som fysiska spänningar. Forskning visar också att Yoga Nidra är ett perfekt verktyg för att behandla bland annat posttraumatisk stress, ångest och annnan stressproblematik. Nyare studier på just Yoga Nidra (Stankovic, 2011) har gett ytterligare bevis på hur väl denna teknik lämpar sig för behandling av posttraumatisk stress. Deltagarna upplevde stora förändringar på endast åtta veckor.  

Yoga Nidra jämförs ofta med avslappning eller meditation men denna teknik involverar så mycket mer än traditionell avslappning som utförs i slutet av en yogaklass. Det är ett tillstånd av mycket djup avslappning där kroppen somnar medan sinnet fortfarande är helt vaket och fokuserat.

Forskningen runt Yoga Nidra och posttraumatisk stress har pågått under många år. De positiva resultaten av Yoga Nidra som behandling av amerikanska militärerveteraner har bidragit till att ett slags protokoll innehållande Yoga Nidra-utövande nu används över hela USA.

Hjärnvågor

I storhjärnbarken pågår ständigt en rytmisk, elektrisk aktivitet: de så kallade hjärnvågorna. Det finns fyra olika hjärnvågor som mäts i hertz, alltså antalet vågor per sekund.

  • Betavågor: Piggt, vaket tillstånd med snabba vågrörelser.
  • Alfavågor: Avslappnat tillstånd med mjukare vågrörelser.
  • Thetavågor: På gränsen till sömn, ännu lugnare vågrörelser.
  • Deltavågor: Djup sömn med långsamma, långsamma vågrörelser.

Så här gick studien till

Under åtta veckor fick 16 militärveteraner, män i åldrarna 41-66 år, varje vecka ta del av klasser i iRest, Integrative Restoration, en form av mindfulness meditation med Yoga Nidra. Samtliga deltagare led av posttraumatisk stress från sina tidigare upplevelser i strid. 11 av de 16 deltagarna avslutade studien. Samtliga 11 deltog i programmet minst en gång per vecka och rapporterade minskad ilska, ångest och emotionella reaktioner samt en ökad känsla av avslappning, rofylldhet, självmedvetenhet och effektivitet, trots svårigheter med mentalt fokus, påträngande minnen och andra besvär.

Yoga Nidra - så mycket mer än avslappning

2013 gjordes ytterligare en studie och som resultat av denna föreslogs följande definition av Yoga Nidra:
”Yoga Nidra representerar ett tillstånd där individen uppvisar alla kriterier på djup sömn, utan REM-sömn, inklusive delta hjärnvågor, samtidigt som fullt medvetande bibehålls.” (Parker, Bharati, & Fernandez, 2013).

Reultaten av denna studie anses som extra intressanta då de tycks visa det som yogatraditionen och yogaläran har talat om i flera århundraden, nämligen att Yoga Nidra är mer än ett sätt att transformera kroppen, det är en djupverkande metod som kan transformera även det undermedvetna och det omedvetna.

Fyra stadier genom Yoga Nidra

Enligt denna studie passeras fyra stadier av hjärnaktivitet på vägen till Yoga Nidra:

  1. Ett djupt tillstånd av avslappning där hjärnan producerar alfavågor och ibland thetavågor. Detta tillstånd är användbart för självläkande såsom sänkning av blodtryck, lindring av migrän och förbättrad sömn.
  2. Ett tillstånd av kreativitet dominerat av thetavågor som kan transformeras till deltavågor (ett tillstånd av djup sömn).
  3. Ett tillstånd av en icke-REM sömn där deltagarna fortfarande är medvetna om sin omgivning medan hjärnan producerar thetavågor och deltavågor. Det rekommenderas att stanna i detta tillstånd i 10 minuter.
  4. Detta stadium uppnås efter att ha passerat de första tre. Deltagarna befinner sig i en djup sömn, men behåller fortfarande fullständigt medvetande och uppmärksamhet. Hjärnan alternerar mellan theta- och deltavågor. Till skillnad från det tredje stadiet kan man stanna i detta stadium upp till flera timmar.

 

Yoga Nidra online

Vill du lära dig mer om Yoga Nidra, och själv komma igång med din praktik? Här kan du läsa mer om denna teknik! Här på Yogobe hittar du även videosekvenser och ljudfiler med Yoga Nidra som hjälper dig att komma in i denna sköna och mycket återhämtande form av djupavslappning. Här kan du ta del av samtliga sekvenser under VIDEOS.

Mer om studierna:

Foto: yogahverdag.no

Yogobe

Vi skriver, kurerar, skapar och gör vårt yttersta för att inspirera och guida våra läsare och medlemmar till balans och hållbar hälsa. När du saknar kunskap eller material inom ett visst ämne, tveka inte att kontakta oss: [email protected]

Yogobe Nyhetsbrev
Vill du få inbjudningar, tips och inspiration direkt i din brevlåda online?

Läs vårt senaste nyhetsbrev