Meditation för lindring av IBS och IBD

09 juni 2015 | Av Yogobe

Ett mycket stort antal människor lider av IBS och IBD, två sjukdomar relaterade till tarmbesvär och magont som många gånger påverkar livskvalitén för dem som drabbas. Då stress tycks förvärra sjukdomarna har man i flera studier undersökt hur stressreducering på ett mentalt plan kan lindra symtomen. Men nu visar en ny pilotstudie väldigt lovande och positiva resultat där man genom att aktivera the Relaxation Response kopplar samman kropp och sinne med bland annat meditationsövningar och därigenom förbättrar livkvalitén hos de drabbade. Vad är IBS & IBD?
IBS, Irritable Bowel Syndrome, kallas ibland även Colon Irritabile, eller känslig tarm. Så många som 10-15% av alla svenskar lider av IBS, som utvecklats till en folksjukdom. Sjukdomen räknas som en funktionell mag- och tarmstörning vilket innebär att det är tarmen inte fungerar som den ska. Detta gör att prover eller undersökningar inte kan visa om en person lider av sjukdomen eller ej. Vad som orsakar IBS är fortfarande inte klarlagt. Den som lider av dessa problem tycks ha en ökad känslighet i tarmarna vilket kan leda till magont, diarré, förstoppning, oregelbunden avföring, svullen mage med mera. Personer som lider av IBS kan ha helt skilda symptom.  

Liksom IBS är IBD, Inflammatory Bowel Disease, kronisk och de ger båda många liknande symptom. Till skillnad från IBS skapar dock IBD en inflammation i tarmens slemhinna och kan därför upptäckas med hjälp av provtagning och undersökningar. IBD innefattar flera sjukdomar, nämligen Crohns sjukdom, Ulcerös kolit samt oklassificerad kolit. 

Relaxation Response
The Relaxation Response handlar om vår egen förmåga att genom fokus och att koppla bort andra tankar starta de återhämtande funktionerna i kroppen och därigenom försätta oss i ett läge av djup fysisk avslappning. Som ett resultat sänks vår metabolism, blodtryck, puls, andning och muskelspänningar minskar. I Sara Ivarssons blogginlägg När löpning blir yoga kan du läsa mer om relaxation response.

Så här gick studien till
48 personer deltog i studien, varav 19 hade diagnostiserats med IBS och 29 av IBD. Syftet med studien var att utvärdera huruvida the Relaxation Response skulle kunna lindra deltagarnas symtom eller ej. Studiens 9 veckors program utfördes i grupp en gång per vecka med övningar från Benson-Henry Institutet, vilka används för att trigga igång relaxation response. Dessa övningar innefattar både meditation, yoga och böner. Utöver dessa ingick även en session med fokus på mag- och tarmhälsa. Deltagarna ombads även att utföra övningar på egen hand under 15-20 minuter per dag. 

Deltagarna fick fylla i frågeformulär om sina symptom, oro smärta samt livskvalité dels före, under och i slutet av studien, samt tre veckor efter avslutad behandling. Man utförde även tester för att avgöra graden av inflammation i tarmen vid tre tillfällen. 

Resultat
Både patienterna med IBS och IBD upplevde en betydande förbättring av sina symptom, nivåer av oro och den övergripande livskvalitén, både i slutet av studien såväl som efter tre veckor.

Resultatet lägger grund för mer ingående studier i ämnet, som förhoppningsvis kan bidra till en ökad livskvalité för de drabbade. 

Lästips

Videorekommendationer - för att lindra stress & lugna magen

Läs mer om studien här. 

Foto: yogahverdag.no

Yogobe

Vi skriver, kurerar, skapar och gör vårt yttersta för att inspirera och guida våra läsare och medlemmar till balans och hållbar hälsa. När du saknar kunskap eller material inom ett visst ämne, tveka inte att kontakta oss: [email protected]

Vill du också ha tillgång till vårt videobibliotek?
Logga in Prova gratis
Yogobe Nyhetsbrev
Vill du få inbjudningar, tips och inspiration direkt i din brevlåda online?

Läs vårt senaste nyhetsbrev