Blogginl%c3%a4gg musik h%c3%a4lsa forskning

Forskning: Musik kan påverka dig på djupet

29 maj 2018 | Av Yogobe

Musik som terapi? Forskning visar att musik påverkar oss människor på djupet, både känslomässigt men också rent biologiskt. Här tar vi upp den känslomässiga biten – när musik tar oss med i sinnet till andra platser och svunna tider. Psykologiprofessor Alf Gabrielsson har gjort en studie som visar på musikens helande kraft.


Så gick studien till

Psykologiprofessor Alf Gabrielsson vid Uppsala Universitet har gjort ett helt unikt forskningsprojekt där han undersökte människors starkaste musikupplevelser. Alf som är specialiserad inom musikpsykologi, ville ta reda på vad musik gör med oss människor känslomässigt. Över tusen personer intervjuades, gamla som unga, musiker samt icke-musiker. Äldsta deltagaren i studien var vid tiden 91 år gammal så historierna sträcker sig över en period på nästan hundra år i tiden.

Resultat

Flera mycket starka musikupplevelser framkom i studien. Återkommande var att många haft upplevelser där man blivit ett med musiken. Sådana upplevelser hade i tre av fyra fall skett när man hört livemusik, vilket kan handla om att fler sinnen då är involverade. Det fanns till och med de som vittnade om utomkroppsliga upplevelser – nästan var tionde berättelse handlade om att deltagarna känt att de lämnat sin kropp. Vissa beskrev det till och med som att de svävat.

Majoriteten av känslorna förknippade med musikupplevelserna var känslor av glädje, värme och upprymdhet men det fanns även upplevelser av sorg och liknande. En av personerna i studien kunde exempelvis inte lyssna på ett visst stycke eftersom hon förknippade den musiken med krig. Mycket handlade om samanhang, om när, var och med vem man hört musiken.

Återkommande var också att musikupplevelser som man delat med andra var extra starka. Speciellt om kontexten i sig varit känslosam. Att lyssna på musik i ett socialt samt känslosamt sammanhang kan alltså vara extra effektivt om man vill att musiken ska bli ett minne för livet.

Mycket tyder på att musik påverkar oss i högre grad när vi är yngre. Många av musikminnena som delades i studien var sådana som kunde härledas till när personen i fråga var ung. Men det är aldrig för sent att få en stark musikupplevelse! 

De fysiska delarna av musikens påverkan har studerats mer i andra studier men även här kom man fram till att kroppen påverkas rent fysiskt av musik. Gråt var den vanligaste kroppsyttringen i studien. Hela 25 procent av alla de starka musikupplevelserna framkallade tårar hos lyssnaren. Andra kroppsliga reaktioner så som rysningar och hjärtklappning förekom också.

Så vad ska vi med den här informationen till? Musik verkar kunna vara som terapi för själen. Förhoppningsvis kan vi ta med oss insikten att musik har potentialen att ge oss, inte bara minnen för livet, utan också möjligheten att faktiskt styra vårt känsloläge till viss del. Inte minst i kris kan musik ha en helande kraft. Har du en dålig dag kan det kanske vara en bra idé att sätta på den där musiken som du har riktigt härliga minnen till för att låta dig själv få tillgång till känslorna du hade då. Och skaffa dig fler, nya starka, positiva, musikupplevelser som du kan ha med dig i livet! 

Musiktips

Lästips

Videotips

Källor

988788 219051151621813 1970082099 n

Yogobe

Vi skriver, kurerar, skapar och gör vårt yttersta för att inspirera och guida våra läsare och medlemmar till balans och hållbar hälsa. När du saknar kunskap eller material inom ett visst ämne, tveka inte att kontakta oss: info@yogobe.com

Vill du också ha tillgång till vårt videobibliotek?
Logga in Prova gratis
Yogobe Nyhetsbrev
Vill du få inbjudningar, tips och inspiration direkt i din brevlåda online?

Läs vårt senaste nyhetsbrev