Hitta vardagsbalans med ayurveda - del 3

16 augusti 2015 | Av Eva Forsberg Schinkler

Under tredje veckan i denna Ayurvedamånad är det dags att kika på hur vi kan koppla samman Ayurvedan med vår yogapraktik och träning. Och hur vi påverkas negativt, men även positivt, av stress? Häng på och inspireras till att hitta en ökad balans i både träning, yoga och livet i allmänhet. Detta är en del i vår temamånad Hitta vardagsbalans med Ayurveda i våra communityn där vi fokuserar på att lära oss mer om Ayurveda och hur denna läkekonst kan användas för att skapa mer balans i livet. Läs introduktionen till månaden här!

Vecka 3 (av 4) - Ayurveda, stress, träning & yoga

Vad är egentligen träning för dig?

Fundera ett tag och känn efter. Är det ett sätt att koppla av, koppla på, stressa ner, ladda upp, få klarhet, känna press, prestera eller ett sätt att försätta dig i flow?

Att människan är skapt för att röra sig, vet vi ju väl vid det här laget. Vi är skapta att röra på oss varje dag och då menar jag att vi behöver svettas, vilket innebär att vi får upp pulsen och ser till att hjärtat få jobba.

Att träna med ökad puls innebär att kroppens alla vätskor cirkulerar mer och detta hjälper till att rensa ut slagg och det kroppen inte längre behöver. Det innebär också att skapa en ny energi, där vi får igång andningen vilket hjälper oss att få ökad klarhet. För 20 år sedan när jag sysslade mycket med att titta på forskningen kring stress och utbrändhet som var ett nytt begrepp då, ansåg jag att man skulle komma till medicinsk konsensus, alltså vara överens om, att stress är den största utlösande faktorn till sjukdom. Och dit tycks vi snart ha kommit! Fler och fler sjukdomar och ohälsoproblem kopplas till långvarig negativ stress. Det kan tyckas självklart då vi vet att inre och yttre stress påverkar hela kroppens hormonspektra och kommer över tid att utmatta immunförsvaret och kommer så småningom orsaka skador och sjukdom.

Vårt mindset avgör stressens inverkan på oss
​En intressant forskning visar på något som kallas stress-paradoxen, vilket innebär att stress kan ge både positiva och negativa effekter. Det finns en utbredd uppfattning kring att stress bara är negativt och farligt. Men den omedelbara stressresponsen kan också ge fördelar eftersom den skapar alerthet i kropp och sinne. Det finns forskning som visar att de hormoner som frigörs vid stress förbättrar minne och problemlösningsförmågan. En grupp forskare från Yale University undersökte hur människans mindset till stress påverkar. Forskarna såg att personerna de undersökte antingen hade uppfattningen om att stress är positivt och man har ett mindset om att ”stress stärker mig” eller så hade man en negativ uppfattning om stress och ett mindset om att ”stress skadar mig”. Studien visade att de som hade ett mindset att ”stress stärker mig” hade signifikant färre symptom på depression och ångest och upplevde mer energi än de som hade mindset ”stress skadar mig”. Dessutom var deras upplevda arbetsprestation och livskvalitet också bättre. Detta kan ju ses som mycket intressant då frågan blir att det är mer hur jag tar det, än hur jag har det, som kommer att avgöra hur jag mår!

Vad har detta med träning att göra? Jo, all form av träning i början innebär ett visst mått av motstånd vilket vi alla behöver hantera på det ena eller andra sättet. Med ett mindset att ”detta motstånd stärker mig” kan jag passera svårigheten med att hålla fast i träningen och fortsätta. All form av träning kan ju utföras på olika sätt yoga, styrketräning, löpning osv. Så då blir frågan tillbaka där vi började; hur tränar du?

För inget är fel, utan allt handlar om den inställning du har till att praktisera yoga, att träna och röra på dig dagligen. Att skapa ett mindset där du känner att träning stärker dig, ger dig en buffert för stress och kan skapa förmågan att få ett positivt mindset om den stress du upplever dagligen. Din inställning kommer att vara avgörande om träning blir en livsstil eller inte.

Yoga och träning kan vara en anabol energibomb om du väljer att träna utifrån positivt laddade tankar. Om du är intresserad av att läsa mer om hur du kan finna en väg in till att träna mer ansträngningslöst så kan du läsa mer om det här.

Veckans utmaning

Veckans utmaning är att fundera över din tanke kring träning och yoga. Hur tränar du? Vad vill du uppnå? Vad sporrar dig att hålla fast vid din träning/alternativt vad hindrar dig från att skapa regelbunden träning?

Om vi tittar på träning och yoga ur ett ayurvediskt perspektiv kan vi se följande:

  • Vata – har man mer av Vata-energi i sin konstitution kan du tänka på att träna lugnare pass med lugn, regelbunden andning. Att utföra lugna jordande övningar skapar Vatabalans. Att jogga med lugna, taktfulla steg skapar Vatabalans.
  • Pitta – de med mera Pitta-energi i sin konstitution gillar ofta att träna hårda fysiska pass där det ”känns” att man tränar. Det är mycket kopplat till prestation. Genom att då och då släppa prestationen, släppa tidtagningen i sin träning skapas en ökad Pitta-balans.
  • Kapha – de med mera Kapha-energi i sin konstitution möter oftare motstånd att komma igång med en regelbunden träning. De skjuter gärna upp sin träning och tar det en annan dag. Här gäller det att skapa en god vana precis som med vanan att borta tänderna dagligen. Att träna vid samma tid varje dag och göre det till en absolut vana som man gör även om det är motigt kortare eller längre tid är vägen till att etablera en god träningsvana. Successivt blir det till en positiv invand vana där man kan utöka tiden för träningen.

Är du nyfiken på vilken konstitution du har, din sammansättning av Vata, Pitta och Kapha så gör testet här.

Veckans videorekommendationer 

Ayurvedaföreläsningar:

Föreläsning
5 min

Träna with

Föreläsning: Att träna ansträngningslöst är inte samma sak som att ligga på soffan, Eva förklarar begreppet.

Föreläsning
10 min

Yoga with

Om olika livsstadier som ayurvedan arbetar med, och hur vi växer genom dem.

Ayurvediska yogasekvenser:

Klass
30 min

Yoga with

Energize yourself - for finding balance when you have a Kapha imbalance.

Klass
30 min

Yoga with

Relax yourself - for finding balance when you have a Pitta imbalance.

Klass
30 min

Yoga with

Ground yourself - for finding balance when you have a Vata imbalance.

Mer om Ayurveda

Här kan du läsa mer om ayurveda. Och vill lära dig ännu mer om Ayurveda och livskraft så kan du nu köpa min bok ”Livskraft i vardagen – med inspiration av Ayurveda”. Läs mer om boken här och här kan du beställa ditt eget exemplar.​

Lycka till med träningen... Nu ska jag ut och springa!

Via BEYOGA365 önskar Yogobe vägleda, inspirera och motivera oss alla till regelbunden yoga och träning på mattan, yoga som förhållningssätt i vardagen och hållbar hälsa. Varje månad genom årets 365 dagar bjuder BEYOGA365 på ett nytt tema (läs mer om dem här) under vägledning av olika experter som du kan följa efter egen förmåga. Just denna temamånad är det Eva Forsberg Schinkler som tillsammans med sina vänner på Yogobe guidar dig med videos, inspirerande läsning och peppar dig här i bloggen samt i våra communityn på Facebook: BEYOGA365 och YOGAMOM365.

Foto: Dan Ljungsvik

Eva Forsberg Schinkler

Eva är ayurvedisk coach, guide i personlig utveckling och i ledarskapsutveckling, föreläsare, författare och inspiratör med stor passion också för skidåkning och segling.

Läs mer
Vill du också ha tillgång till vårt videobibliotek?
Logga in Prova gratis
Yogobe Nyhetsbrev
Vill du få inbjudningar, tips och inspiration direkt i din brevlåda online?

Läs vårt senaste nyhetsbrev