Att bli bättre - vad nu det innebär…

07 juli 2015 | Av Pål Dobrin

Vi är stolta över att få presentera ytterligare en ny medlem i Team Yogobe, nämligen Mindfulnesscoachen Pål Dobrin. Pål har lång erfarenhet och en stor passion för meditation och mindfulness. Här presenterar han sig själv och hur han hittade in i meditationens värld, samt hur det har blivit ett viktigt verktyg i hans liv.Med en tillbakablick är det svårt att låta bli att fascineras av allt som hänt inom området personlig utveckling de senaste 20 åren. Psykologin har gått från att endast vara fokuserad på sjukliga tillstånd till intressera sig för friska sinnen.  på hur vi kan stärka redan välfungerande personer med Positiv psykologi och Resiliens - motståndskraft - kunskapen om hur vi kan bygga mental och kroppslig styrka för att bättre kunna hantera livets med och motgångar.

En resa genom livet och mig själv
Vid 16-års ålder hade jag fått min första psykologibok och var fullkomligt fascinerad av perspektivet på människor, mentala processor och känslor. Någon hade satt ord på allt det där som utspelade sig inuti mig. Jag läste mer och mer. Jag ville utvecklas, ville “bli bättre”. Så småningom övergick fascinationen i en undran: går det att förändra det som pågår på insidan genom att läsa sig till kunskap? Denna undran hängde med tills jag fick tag på en bok av Anna Bornstein, Buddhismen som psykologi, vilket blev startskottet på många års utforskande av tekniker för att “bli bättre”.

Resan tog mig till Indien som 19-åring, törstande efter att lära mer om Buddhismen. I Nepal satt jag min första 10-dagars tysta Vipassana retreat och hela min världsbild förändrades. De följande åren gick ut på att försöka förstå hur det jag upplevde där på retreaten hängde ihop med livet på utsidan. Det gick inte så bra. Kanske var mitt val av yrke en smula svårförenat med den nya världsbilden från meditationen. Jag fick inte ihop de två världarna - men höll kvar vid bägge.

Att hantera livets prövningar
Sedan har, som du säkert känner till, livet sitt sätt att pröva oss alla. En av livets sanningar är att det innehåller mycket lidande. Vi skall alla åldras, vi kommer alla förlora människor vi älskar och sjukdom kommer med största sannolikhet drabba oss eller dem vi håller av någon gång under vår livstid. Det är få människor man träffar i åldern runt 40-år som inte gått igenom en eller annan livskris. I mitt fall handlade det om en synnerligen hängiven och efterhängsen stalker. När jag som 18-åring vann en modelltävling befann sig en man i publiken som senare kom att ägna närmare två årtionden åt avancerad psykologisk krigföring - med syfte att försöka få mig och människorna jag älskar att må lika dåligt som han mådde i samband med att ha blivit avvisad. Med skyddad identitet och långa perioder i flykt blev återkommande tysta meditationsretreats ett sätt att hålla skenande stressnivåer och katastroftankar i schack.

Österländskt och västerländskt möte
Vi kan nu se frukten av möten mellan öst och väst på allvar sprida sig i Sverige. Det sammanfaller med att vi har en utbredd psykisk ohälsa; stressrelaterade problem tycks mer vara en norm än ett undantag. Alltför många kämpar med ältande tankar som distansierar dem från verkligheten, med oändliga måsten, självförakt eller problem orsakade av stress och utmattningssyndrom. Behovet av tekniker för att utveckla en bättre relation till oss själva är stort. Samtidigt finns en ökad öppenhet inför Mindfulness- och Compassion-baserade tekniker - de kunskaper som när jag påbörjade min resan ansågs flummiga är nu tillgängliga genom vården och håller på att introduceras i skolor. Det kan vi tacka den stora mängd vetenskapliga studier som utförts med hjälp av modern teknologi.

Utbytet mellan österländsk och västerländsk kunskap om har fördjupats de senaste åren, mycket tack vare en uppfinning och två upptäckter som varit särskilt avgörande för kunskapsutvecklingen:

  • fMRI scanners, (även kallade magnetröntgen) dessa maskiner låter oss se vad som pågår i hjärnor i realtid, och mäta förändringar över tid. Tack vare dem upptäckte forskare
  • Spegelneuronerna - grunden till empatin. Dessa neuroner speglar andras känslor och handlingar i våra egna hjärnor. Den biologiska grunden till att dela någons upplevelse, och att känna med någon annan.
  • Neruoplasticitet - hjärnans formbarhet. Vår hjärna formas efter våra upplevelser genom hela livet. Forskare har kunnat visa att en 8-veckors meditationskurs skapar fysisk tillväxt i den del av hjärnan som har med beslutsfattande, prioritering, närminne och fokus att göra.

Motgångarna ger utveckling

Min strävan “att bli bättre” har varit konstant genom åren. Definitionen har däremot ändrats en smula. Det som började som en egodriven tävlan i att “bli bättre” än alla andra har utvecklats till en strävan efter att övervinna egot. Idag, 22 år senare, med 1,5 år i tysta retreats bakom mig inser jag att min främsta andliga lärare faktiskt varit en efterhängsen psykopat. Med facit på hand skulle jag inte vilja vara utan den omfattande kunskap om stresshantering, psykologi och meditation det resulterat i. Jag kan i dagsläget uppriktigt säga att jag är tacksam för de utmaningar livet serverat. Hur det skulle gått utan tillgång till kunniga meditationslärare och de olika tekniker de förmedlat vill jag inte ens tänka på.

Det internationellt ökande intresset för meditation är positivt. Jag skulle vilja gå så långt som att säga att det är nödvändigt. Bara framväxten av globala medkänsla som sträcker sig över nationella, kulturella och religiösa gränser kan hjälpa oss att övervinna vår tids samhällsutmaningar, miljöproblem, väpnade konflikter och fattigdom. Därför är det en fröjd att få dela med mig av videos med tekniker som hjälper mig, och förhoppningsvis även kan hjälpa dig, att utveckla lite mer balans i ditt liv och öppna ditt hjärta.

Jag är jag glad att få bli del av Team Yogobe, att få möjligheten att dela med mig av mina kunskaper och inte minst att få fortsätta lära av alla duktiga instruktörer.

Häng med så växer vi tillsammans.

Hoppas vi ses på riktigt,
Pål

Läs mer om Pål här, eller testa hans videos direkt!


Pål Dobrin

Pål är meditationsinstruktör (certifierad lärare i Cultivating Emotional Balance (CEB) samt utvecklare av redskap och metod för träning av inre färdigheter.

Läs mer
Yogobe Nyhetsbrev
Vill du få inbjudningar, tips och inspiration direkt i din brevlåda online?

Läs vårt senaste nyhetsbrev