Klass 3 - Flöda & hitta kraft

med
Längd:
30min
Behov:
Styrka and Rörlighet
SOMA MOVE®