Meeting Durga

Sarah-Jane Perman

Sarah-Jane Perman är en medkännande, passionerad och shamansk prästinna som jobbar med energier och ljud, andningsövningar, shamanska processer, yoni-guidning, tantraövningar, dans, yoga och somatiska rörelser.