Yoga nidra – calming & grounding

Längd:
15min
Behov:
Grundning, Audiomeditationer, Kvällsrutin, Liggande övningar, Korta pauser , Sömn, Stresshantering and Yoga Nidra
Mona Anand

Mona har stor erfarenhet och kunskap inom främst restorative yoga, yoga nidra och ayurveda som är hennes specialitet. Hon leder workshops och yogalärarutbildningar runt om hela världen och är en av ISHTA Yoga's Yogiraj mästare, initierad av Alan Finger.