Strong Back, Full Length

med Barre Move och
Längd:
20min
Behov:
Styrka and Energiboost
Barre Move

Åsa Fornander och Maria Olofsson har de senaste 4 åren drivit konceptet Barre Move tillsammans. Genom delvis olika bakgrunder får de ut det mesta och bästa i detta koncept. De ansvarar för olika delar i varje ny koreografi och har varje gång ett nytt fokusområde.

Åsa Fornander

Åsa Fornander är en av Sveriges mest etablerade presentatörer, med dans och yoga som inriktning. Hon har utvecklat tre egna gruppträningskoncept och brinner för kreativitet i alla dess former.