Somatisk Yogalärarutbildning 200 tim

Datum: 23 februari - 10 november 2024

Plats: Studio Hemme, Bankgatan 1, Alingsås

Instruktör: Anja Bergh, Tova Olsson, Michelle Baker, Satu Tuomela

Denna resa
är slutsåld!

Hitta fler resor här!

En utbildning för dig som vill guida somatisk yoga & rörelse

Studera på djupet med Anja Bergh & gästlärare Michelle Baker (breathwork & meditation), Tova Olsson (tantra, mantra & asana), Satu Tuomela (tantra, soundscaping & somatics).

Vad ligger djupare än form? Hur skapar vi kontakt mellan ord och fysisk upplevelse? Hur kan vår närvaro skapa ett tryggt rum att utforska i?

I våra frågor finns möjlighet till svar, men vi behöver också fråga oss själva varför vi behöver veta, och omdefiniera hur vi vet.

-----------------------------------------------------------

Den här utbildningen är för dig som vill uppleva genom kroppen, öka kapaciteten till somatisk närvaro och röra din sinnlighet. Du vill guida andra människor i upptäckten av sig själva genom:

 • Somatisk yoga, kroppens alla system och rörelserelation
 • Breathwork & meditation
 • Tantrisk filosofi
 • Soundscaping, musikens magi

Det är en gåva varje gång elever kliver över tröskeln till vår sal. Tillsammans kommer vi ihåg det som ligger djupare än yta, tanke och ord. Genom rörelse lär vi oss att skapa meningsfulla stunder för andra och dig själv. Mindre är mer, en liten bit av utforskning tar oss väldigt långt. Det är magiskt att guida kroppsnärvaro på ett sätt som ger andra möjlighet att slappna av och ge rörelsen av kropp och sinnlighet större utrymme.

Men först behöver vi uppleva själva, få landa och lokalisera oss själva. Vi praktiserar i multiversat av det som är materia, absolut här & nu och pendlar sedan till det transcendentala, det som är evigt och osett. Vi är med stilla lyssnande och dynamiska utryck. Du får egen utövning varje dag, bägaren fylls, samtidigt som du utvecklar din kapacitet som somatisk yoga och rörelselärare.

Vi varvar teori, praktik och övning för att fördjupa din kunskap och för att du ska bli skicklig på att förmedla vidare. Redan första dagen tar vi steget in i undervisning. Du kommer under hela utbildningen att bli mött där du är och hållen att utvecklas i din roll.

Formen är somatisk yoga som är baserat på studier av flera rörelseskolor. Främst Embodied Flow™ yoga, Body Mind Centering, Continuum Movement och nervsystemslära. Det vi studerar är skolor som alla utgår från länken mellan kropp, sinne och själ. Gamla yogiska tekniker blandas med modern somatisk rörelseutforskning, forskning inom psykologi och både funktionell- och upplevelsebaserad anatomi. Du får lära dig att guida rörelse & yoga - genom form, men framförallt för att ta dina elever till närvaro och förkroppsligad upplevelse.

Innehåll & upplägg

 • 23-25 februari: Somatisk grundförståelse. Direkt perception. Embryologi & våra grundläggande rörelsemönster. Rörelsefrihet och rörelsekultur. Kroppslig rörelseimpuls. Upplevelsebaserad inlärning och perception. Relation till gravitation & antigravitation.
 • Mellan träffar: Fortsättning i upplevelsebaserade studier och teori för nervsystemet.
 • 22-24 mars: Tova Olsson gästar. Tantrisk filosofi, meditation, mantra och asana.
 • Mellan träffar: Fördjupning yogaundervisning ur ett somatiskt perspektiv. Naturlig hållning.
 • 26-28 april: Michelle Baker gästar. Breathwork & meditation. Introduktion till flödeskroppen genom stund till stunds närvaro, andning & ljud i rörelse. Naturlig andning.
 • Mellan träffar: Fördjupning skelett, fascia & muskler och nervsystemet
 • 31 maj-2 juni: Form - skelett, muskler, fascia. Intro organ kroppen.
 • Mellan träffar: Klasser utforskning organ. Kreativt skapande av klasser
 • 30 augusti-1 september - Den flödande kroppen. Utforskning av våra vätskor, blod, lymfa, ryggradsvätska, cellvätska, ledvätska bindväv, fascia, fett.
 • 4-6 oktober - Satu Tuomela gästar. Soundscaping, how to work with music as a part of class, tantric philosophy & somatics.
 • Mellan träffar: Tryggt rum, kunskap om hur du bygger trygg relation och community samt historiskt maktmissbruk inom yoga.
 • 8-10 november: Allt smälter samman samt avslutningsklasser & examineringsklasser ledda av deltagarna.

Praktisk information

 • Datum: 23 februari - 10 november 2024
 • Tid: 09:30-16:30
 • Plats: Studio Hemme, Bankgatan 1, Alingsås
 • Pris: 22500 SEK (inkl 6% moms)
 • Förkunskaper: 1 års yogavana
 • Vad ingår:
  • Manual
 • Att ta med:
  • Anteckningsblock och penna
 • ArrangörYoga Buddhi AB

Om lärarna

Anja Bergh – huvudlärare

Jag har undervisat yoga i 19 år och är certifierad Embodied Flow™ yoga lärare, nervsystemslärare och elev av flertalet somatiska rörelseskolor. Jag skulle beskriva stilen av yoga & rörelse som en blandning av all min erfarenhet sedan gammalt & mina nyfikenheter i nuet!

Min passion är att undervisa transformativa långsamma processer för den visa vanliga människan. Saker som repeteras och dyks in i för att underlätta livet på riktigt. Vi behöver börja rörelse processen sakta så att hela du är med, för att öka bit för bit till fullt uttryck. När jag håller klasser och utbildningar är min intention att hedra hela dig som någon som redan är här & hel, men som vill bli guidad och hjälpt att hålla fokus. Jag tar stor hänsyn till hur vår biologi lär in, hur våra nervsystem reagerar och att var och en av oss bär vår historia i vår kropp.

Michelle Baker – Breathwork & Meditation

Michelle Baker is a renowned space holder, practitioner, teacher and mentor known for her grounding presence, soothing voice and steady counsel. Her work is centered around guiding people back home to the innate wisdom of their bodies through a weaving of the breath, somatic practices, yoga, meditation and body focussed inquiry & coaching. Her love for poetry, curiosity and writing is woven into all that she offers.

Michelle grew up in upstate New York and began her work in holistic wellness in 2013 as a life coach and private chef while living in Brooklyn. She currently lives on the Swedish west coast with her partner and her dog, Bodhi.

She has been working with clients individually since 2013 and leading groups in person and online since 2014.

Tova Olsson – Tantrisk Filosofi & Meditation

Jag är i djup längtan efter frihet och lycka. Det är det som får mig att praktisera yoga varje dag. Att bakom all annan ytligare längtan som bebor mig och alla försök att tillfredsställa densamma så igenkänner jag samma kärna, samma strävan. Allt jag gör, allt vi gör, gör vi för att bli lyckligare. Men fungerar det?

Löftet delar av den tradition vi kallar Tantra ger är att den där saken vi söker, som vi ofta inte ens kan sätta ord på men som vi anar kommer tillfredsställa oss permanent, är möjlig att nå från den plats och genom den upplevelse som du har precis just nu. Vilket inte innebär att vägledning och ansträngning inte är nödvändig. Hur går vi från vår vardagliga upplevelse av att leva på ytan av livet till en rikare upplevelse av absolut skönhet, frihet och kanske till och med helighet?

Personligen söker jag hela tiden kontakpunkter, saker som påminner mig om vad jag egentligen vill ägna mitt dyrbara liv åt, som kallar mig mot mitt hjärtas sanning och verkligen berör mig. Mina barn berör mig, liksom dans och poesi och blommande växter och all typ av genuinitet och givande av sig själv. Min yogapraxis berör mig. Och när mina elever rör sig från en ärlig plats gör det mig så entusiastisk att jag knappt kan hålla samman mig själv.

Jag har en MA i religionsvetenskap och avancerade studier i litteraturvetenskap med mig sedan tidigare, men det är arbetet som yogalärare som kallar mig och där jag upplever att jag kan påverka min omgivning på ett tydligt, meningsfullt och positivt vis. Jag har undervisat yoga i Göteborg i mer än 15 år, och under den tiden har mina klasser inspirerats av anusara, vinyasa, ashtanga och flertalet andra kontemporära och klassiska yogaformer. Numera undviker jag etiketter men fortsätter att utforska min egen och andras rörelse/ stillhet och konsekvenserna av densamma. Det upphör aldrig att fascinera mig.

Satu Tuomela – Somatics, Tantric Philosophy & Soundscaping

Satu Tuomela has been teaching for more than 24 years and is known for her very unique, otherworldly and authentic transmission. Satu is specialised in Somatics and Embodiment practices. She is an experienced yogateacher Embodied FlowTM senior teacher, a teacher training facilitator, Creator of Authentic Flow, Shake the Dust, Embodied Yin and Co-creator of Embodied FlowTM Yin program and a Reiki Master.

At the moment (year 2023) Satu is a registered BMCA student and enrolled in a Somatic Movement Education Program (Body-Mind Centering) that she hopes to finish in 2024.

Satu charms with her intuitive, all seeing facilitation, her Shamanic roots, goddess vibe and a big big love for classical non-dual Tantrik teachings. Her exquisite use of music, harmonium playing, singing, humour, loving presence, Somatic brilliance, immense space holding abilities and clear understanding of the human body and how everybody is unique, is well known around the world.

Satu is a Non-dual Philosophies devotee, and honours her sādhana with passion. She is especially devoted to: The Way of Liberation by Adyashanti and Trika lineage of Kashmir Shaiva Tantra.

Förebygg utmattning och stress med återhämtning
Följ med bakom kulisserna – vi avslöjar godbitarna för 2024
Nya friskvårdssidan gör det enklare att använda friskvårdsbidraget
Om återhämtning – tips & råd

Yoga & träna hemma med Yogobe

Skapa konto Prova gratis