Storsatsning på Psykisk hälsa – Nu lanseras Yogobe Health & Care

08 mars 2023 | Av Yogobe

Idag på internationella kvinnodagen lanseras Yogobe Health & Care – en digital plattform som erbjuder prevention, promotion och stöd i behandling. Plattformen är ett komplement till, och stöd inom, vården. Samtidigt som Yogobe Health & Care, tillsammans med vårdgivare, försäkringsbolag och arbetsgivare vill verka för att stötta patienter, individer och medarbetare inom hälsoutmaningar och livsstilssjukdomar.


Jämlik och jämställd vård – för kvinnan idag och i framtiden

Internationella kvinnodagen instiftades 1910 och sedan 1978 är den med i FN:s kalender för högtidsdagar den 8 mars. Dagen uppmärksammar ojämställdhet och kvinnors situation världen över, samt vilka förbättringar för jämställdhet och kvinnors hälsa och livssituation som görs och behöver utvecklas. Vården är trots vilja och ambitioner ännu inte jämställd eller jämlik.

– Yogobe har valt just den här dagen för att lansera den nya hälsovårdsplattformen Yogobe Health & Care, då majoriteten av våra 240 000 medlemmar är kvinnor och vi genom åren har sett vilka brister kvinnor möter i vården, och vilka behov av stöd som idag inte tillgodoses. Här vill och kan vi bistå“, berättar Anna Reynold, en av grundarna till Yogobe.

Pionjär inom friskvård och digital intervention

Yogobe Health & Care omfattar idag digitala program on-demand inom stress och oro, utmattning, trauma, smärta och depression. Inom kort kommer även program inom sömn, graviditet och klimakteriet lanseras. Samtliga program har utvärderats i forskningsstudier eller har sin grund i beprövad erfarenhet. Yogobe är sedan flera år godkända för fysiskt aktivitet på recept (FaR), vilket gör att vårdgivare kan förskriva tjänsten, anpassat efter patientens individuella behov. Det digitala stödet underlättar att den förskrivna aktiviteten verkligen blir av.

En brygga mellan friskvård och sjukvård

Yogobe Health & Care strävar efter att bli den brygga som idag saknas mellan friskvård och sjukvård. Digitalt stöd kan bidra till både jämlik och jämställd vård med hög tillgänglighet samt vara ett alternativ för att minska vårdköer. Patienterna får flexibilitet genom att de kan få stöd när de själva behöver, och oberoende av geografisk plats. Yogobe medverkar också i SKR:s Kraftsamling för psykisk hälsa som syftar till att skapa förutsättningar för ett brett, långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete inom området psykisk hälsa. Yogobe är övertygande om att samverkan är vägen fram för att prevention och friskvårdsinsatser ska bli riktigt verksamma. Planen är också bli en plattform för forskning och utveckling inom digital och digi-fysisk vård.

Tre röster från vården om denna plattforms-satsning:

– Deltagarna blir lugnare och känner att ångesten har minskat. En vinst är också att vi inte behöver lägga ner tid på att konstruera ihop egna program, och programmet är utarbetat och genomtänkt för människor som har upplevt trauman. De korta föreläsningarna är också väldigt bra för våra patienter, de får bakgrund och förståelse för sina svårigheter på ett annat plan, säger Jane Wennberg leg. fysioterapeut och Cecilia Örbom leg. arbetsterapeut på Rättspsykiatrin i Vadstena, som båda också har gått grundutbildningen "Yoga som terapeutiskt stöd inom Rättspsykiatrin", och under tre års tid har erbjudit det trauma-anpassade yogaprogrammet två gånger i veckan till de patienter som önskar.

– Att tillgängligt kunna möta patienten på dennes villkor i vardagen med kvalitativ digital hjälp till självhjälp gör skillnad på riktigt, säger Mona Drar, leg. psykolog som har tagit fram och validerat ett 12-veckorsprogram inriktat på stress och utmattning.

– Yogobes digitala program är lättillgängliga, utbildande och motiverande, och utgör ett riktigt bra verktyg för att stötta kvinnor som lider av bl.a stress och utmattning, säger Nathalie Helm, leg. läkare på Livakliniken som är specialiserade på kvinnors hälsa.

Läs hela pressreleasen här! 

Gå till plattformen för Yogobe Health & Care!

Yogobe

Vi skriver, kurerar, skapar och gör vårt yttersta för att inspirera och guida våra läsare och medlemmar till balans och hållbar hälsa. När du saknar kunskap eller material inom ett visst ämne, tveka inte att kontakta oss: [email protected]

Yogobe Nyhetsbrev
Vill du få inbjudningar, tips och inspiration direkt i din brevlåda online?

Läs vårt senaste nyhetsbrev