Forskning perfektion oha%cc%88lsa

Strävan efter perfektion – ohälsans ideal

16 juli 2019 | Av Yogobe

Det perfekta livet – är det eftersträvansvärt? Många ungdomar mår idag psykiskt dåligt i kampen om att framstå som lyckad. Läs mer om avhandlingen Lagom perfekt.


Allt fler ungdomar i Sverige lider av ohälsa. Det handlar oftast om stress, men här finns även andra psykiska besvär som oro, ängslan och nedstämdhet, och somatiska besvär som huvudvärk, ont i magen och problem med nattsömnen. Trots stora forskningsinsatser finns luckor i den samlade kunskapen om ungdomars psykiska ohälsa, inte minst vad gäller deras egna uppfattningar och erfarenheter av ohälsa så som de själva förstår den.

Så gick studien till

I Lagom perfekt, Linda Hiltunens doktorsavhandling i sociologi, har gymnasieungdomar fått komma till tals om ohälsans orsaker. De har berättat på vilka sätt de hanterar utmaningarna mot hälsan i vardagen.

Avhandlingens slutsatser baseras på ett urval av 497 gymnasieungdomar. De unga har svarat på en traditionell hälsoenkät i kombination med att de berättat om sina erfarenheter av ohälsa i anonyma uppsatser. Ett begränsat antal av studiens deltagare har även intervjuats.

Resultat

Att försöka framstå som lyckad i sina vänners ögon skapar både stress och ohälsa hos unga. Sociologen Linda Hiltunen visar i en avhandling från Linnéuniversitetet att ungas upplevelse av ohälsa ofta grundar sig i den dagliga kampen att få till och behålla social status bland sina jämnåriga.

– Många ungdomar strävar efter att visa upp det perfekta livet. Detta är något som skapar stress och ohälsa, säger Linda Hiltunen till forskning.se.

Studien visar att både de som verkar leva upp till perfektionsnormen och de som av olika skäl hamnat utanför, mår dåligt. Linda Hiltunen kallar det ett slags perfektionismens tyranni, som påverkar ungas hälsa negativt.

– Den ständiga strävan mot perfektion gör att man aldrig känner sig nöjd – man når aldrig riktigt fram.

Sämst mår tjejerna
I studien syns markanta skillnader mellan tjejer och killar. Linda Hiltunen har undersökt hur genus skapas i relationer mellan unga – och visar att konstruktionerna leder till att tjejer rapporterar mer ohälsa än killar. 

– Tjejer upplever exempelvis högre krav än killar på utseende, att anpassa sig, att vara tillgängliga för andra och att lyckas i skolan, säger Linda Hiltunen.

Resurser för att undvika och hantera ohälsa är tyvärr ojämlikt fördelade mellan olika grupper. Unga som hamnat utanför etablerade kompisgäng eller som upplever svårigheter inom flera områden i livet – är särskilt utsatta och mår ofta väldigt dåligt.

– Studien är ett viktigt bidrag för att förstå ungas hälsa. Den visar hur normer om perfektion är en betydande orsak till att unga mår allt sämre, säger Linda Hiltunen.

Lästips

Läs mer om studien här!

988788 219051151621813 1970082099 n

Yogobe

Vi skriver, kurerar, skapar och gör vårt yttersta för att inspirera och guida våra läsare och medlemmar till balans och hållbar hälsa. När du saknar kunskap eller material inom ett visst ämne, tveka inte att kontakta oss: info@yogobe.com

Vill du också ha tillgång till vårt videobibliotek?
Logga in Prova gratis
Yogobe Nyhetsbrev
Vill du få inbjudningar, tips och inspiration direkt i din brevlåda online?

Läs vårt senaste nyhetsbrev