800x400 min

Program:

Yoga & ACT

“We need the courage to learn from our past and not live in it.” - Sharon Salzberg

Viryayoga & ACT: Flexibelt sinne, stark kropp

Yogan är ett utmärkt verktyg, inte bara för att bli stark och rörlig, utan också för att komma underfund med tanke- och känslomönster. Och för att kunna komma vidare när du upplever att du kört fast i sinnet. Så här får du inte bara kul, systematisk yoga, utan även redskap för hur du tydligt kan sammankoppla yogans filosofi med hjälpsamma mentala övningar från ACT, Acceptance and Commitment Therapy.

Det är en slags praktisk yogapsykologi, där du utforskar hur till exempel närvaro, acceptans eller värde ger dig mental flexibilitet såväl på yogamattan, som i din vardag. Välkommen att utforska yoga & ACT på yogamattan tillsammans med Josephine Selander och Yogobe!

Om ACT

Acceptance and Commitment Therapy, ACT, har utvecklats ur Kognitiv Beteende Terapi, KBT. ACT är en beteendeterapeutisk modell inom psykologi för att hjälpa människor att hitta ett förhållningssätt till sina tankar och känslor – för att kunna skapa ett rikt och värdefullt liv. Målet är inte bara att minska dina problem, utan att leva ett värdefullt, rikt och meningsfullt liv.

Programmets upplägg

Det här programmet kombinerar psykoterapi med yoga. Vi laborerar med ett fokus i en yogaklass per vecka i fem veckor.

 • Antal veckor: Programmet sträcker sig över fem veckor.
 • Klasserna: Varje vecka har ett specifikt tema/fokus och sista veckan väver vi ihop alla tidigare veckors teman och summerar med fokus på hur vi kan ta med oss verktyg från ACT och yoga ut i vardagen.
 • Veckornas teman:
  • Viryayoga & ACT: Närvaro
  • Viryayoga & ACT: Acceptans
  • Viryayoga & ACT: Defusion
  • Viryayoga & ACT: Värde
  • Viryayoga & ACT: Ändamålsenligt handlande
 • Hur ofta ska klasserna utföras? Gör veckans yogaklass mellan 1-3 gånger i veckan.

Fördelar med programmet

 • Utforska din kropp och dina tankar på yogamattan.
 • Att medvetandegöra tanke- och känsloprocesser och samtidigt göra stärkande och kul yoga utifrån viryayogans smarta biomekanik.

Att tänka på

 • Till klasserna är det bra att ha två klossar och en filt till hands.
 • Gör klasserna i din egen takt.
 • Programmet kan aldrig ersätta professionell hjälp.
 • Programmet kan vara ett komplement i utforskandet av din personliga utveckling.

Detta program ingår för dig som är betalande medlem hos Yogobe. Om du ännu inte har skapat ett konto, gör det här och få dina 14 första dagar helt gratis och utan bindningstid.

Om Viryayoga & Josephine

Förutom att Josephine grundat Viryayoga och Nordiska Yogainstitutet doktorerar hon i hur buddhistiska praktiker blivit en del av psykologin under 1900-talet. Josephine har skrivit flera böcker, däribland Yoga & ACT, och är nu aktuell med boken Filosofi som terapi: Verktyg för levnadskonst.

Hon föreläser om filosofi och historia, utbildar yogalärare samt – tillsammans med sina kollegor – utvecklar hur yoga kan fungera som en del av psykologisk behandling. Läs mer om Josephine här och om Viryayoga här

Följ vårt program steg för steg:

 1. Vecka 1
 2. Vecka 2
 3. Vecka 3
 4. Vecka 4
 5. Vecka 5

Videovägledning

Välkommen till det här programmet! Under första veckan får du prova att bjuda in mer närvaro på yogamattan och i din vardag under första veckan.

Vecka 1 (av 5) – Närvaro

Första veckans fokus är närvaro. Vi laborerar med begreppet närvaro på yogamattan och utforskar hur ACT menar att vi kan ha hjälp av att vara närvarande i vår vardag.

Veckans videosekvens

Närvaro, 45 min

Mindfulness är en uppskattad metod för att få stillhet i sinnet. Här kombinerar du inkännande skön yoga med närvaroövningar.

”The answers you seek never come when the mind is busy, they come when the mind is still.”

Mona julstres
Så möter du oro och stress i jul
Nidra banner2 %281%29
Den yogiska sömnen - yoga nidra
Toppbild dec %281%29
December på Yogobe - lugn yoga och loving kindness
Yoga forskning vinyasa
Forskning: Vinyasayoga bra för hjärt-kärl-systemet?

Yoga & träna hemma med Yogobe

Skapa konto Prova gratis