Toivo auttaa jaksamaan kriisien keskellä

01 huhtikuu 2021 | By Anna-Mari Pentikäinen

Halusin kirjoittaa tänään tunteesta, josta voimme saada voimaa tämän hetkisessä tilanteessa, haastavien ulkoisten olosuhteiden ja epävarmuuden keskellä. Kyseessä on toivo. Mitä toivo on ja miten se liittyy kokonaisvaltaiseen hyvinvointiimme? Miten toivo voi parantaa elämänlaatua?


Toivo on valo epävarmuuden keskellä ja se auttaa meitä suuntaamaan pimeässä. Tunnetta sanotaan myös yhdeksi kymmenestä voimakkaimmista tunteista. Toivoa tutkineen Jari Kylmän mukaan se on ihmisen perusvoimavara ja suojaava tekijä, joka auttaa suuntaamaan katseen tulevaan.

Toivoon liittyvät armollisuus ja oman haavoittuvuuden hyväksyminen, eli rohkeus yrittää silloinkin kun lopputulemasta ei ole takeita.

Se sisältää ajatuksen toimijuudesta, joka taas kannustaa asettamaan itselle tärkeitä tavoitteita ja vahvistaa sitä kautta merkityksellisyyden tunnetta elämässä.

Toivo muistuttaa meitä siitä, että vaikka tässä hetkessä kaikki ei ole hyvin, edessä on jotain tavoittelemisen arvoista. Toivosta on käytettykin synonyymina sanaa mahdollisuus.

Toivo lisää voimavaroja & avaa uusia näkökulmia

Toivoon sisältyy ajatus liikkeestä. Se on dynaaminen voima, joka vie meitä eteen päin. Se lisää resursseja jaksaa elämän haasteiden ja vastoinkäymisten yli.

Toivo kannustaa meitä uskomaan että meillä on merkitystä ja että voimme vaikuttaa elämämme kulkuun. Tämä taas lisää merkityksellisyyden tunnetta elämässä, jolla on puolestaan yhteys onnellisuuden tunteeseen.

Toivo auttaa meitä myös laajentamaan näkökulmaa ja saa meidät näkemään useampia eri vaihtoehtoja tiettyyn tilanteeseen. Tämä tuo uusia valintamahdollisuuksia ja joustoa elämäämme.

Toivo on tekoja

Vaikka toivo kehittyy meissä lapsuudesta alkaen eli kasvatuksella on osansa siihen, se on ennen kaikkea tekoja ja näyttäytyy arjen pienissä valinnoissa. Mielestäni tämä on jo lupaus valosta itsessään; meillä on vaikutusvaltaa omaan elämäämme – silloinkin, kun tuntuu, että seinät kaatuvat niskaan ja kaikki valintamahdollisuudet on viety pois. Sisäiseen maailmaamme ja sen laatuun voimme aina vaikuttaa.

Toivo on voima, joka on osittain ihmisen elämänkokemuksessa rakentuva. Koetellusta toivosta puhutaan silloin, kun yksilön toivo on joutunut joskus uhatuksi, mutta hän on selvinnyt haasteista ja toivo on saanut vahvistusta.

Voima, joka saa meidät tekemään hyvinvointia tukevia valintoja

Toivon vahvistaminen on oman terveyden edistämistä. Tutkimusten mukaan toiveikkaat ihmiset ylläpitävät paremmin hyvinvointiaan kuin muut, sillä kun kokee että omaan tilanteeseen voi vaikuttaa pyrkii tässä hetkessä tekemään hyvää oloa vahvistavia tekoja.

Erilaisissa tutkimuksissa on taas todettu, että toivottomuuden ulottuvuuksilla voi olla yhteys fyysiseen sairastavuuteen. Lisäksi itsemurhat liittyvät pitkään jatkuneeseen toivottomuuteen.

Itsemyötätunnon työväline

Toivo myös auttaa sietämään omaa inhimmillistä epätäydellisyyttä ja ikuista keskeneräisyyttä joka meissä jokaisessa on läsnä.

Ehkä kiinnität tänään huomiota omaan sisäiseen puheeseesi; siihen, puhutko sinä itsellesi toivosta käsin? Vai voitko muuttaa sisäistä puhettasi toiveikkaammaksi?

Haastavien elämäntilanteiden keskellä toivo muistuttaa elämänvoimasta ja siitä, että pimeyden jälkeen koittaa valo. Lohduttavaa on, että voimme itse tietoisesti päättää vahvistaa toivon tunnetta elämässämme.

Kirjoittaja on helsinkiläinen joogaopettaja ja Yogoben sisällönluoja, Anna-Mari Pentikäinen. Voit tilata häneltä epävarmuuden keskelle luodun omia rajoja vahvistavan Minua kohti –kotijoogan retriitin täältä, jonka yksi teemoista on toivo. Löydät hänen viikkotuntinsa täältä (lähteet: tutkija Jari Kylmä ja "Voimana toivo": Maaret Kallio).

@annamariyogax

annamariyoga.com

Tulevat joogaretriitit

Videovinkit

Luento
5 min

Hengitä with

The technology to connect to your optimal energy and potential through different breathing techniques.

Anna-Mari Pentikäinen

FINLAND - Editor & Community Manager Yogobe