Yogobe annamariyogablog

Empatiakyky on yhteyden avain

16 huhtikuu 2019 | By Anna-Mari Pentikäinen

Siitä lähtien kun jooga ja meditaatio tulivat elämääni, ne ovat olleet minulle kuin kannatteleva ystävä elämän vaikeina aikoina. Samalla ne ovat kuitenkin olleet myös opettajia monissa asioissa. Joogaharjoitus on esimerkiksi opettanut katsomaan asioita uudesta näkökulmasta ja tämän kautta lisännyt lempeyttä suhteessa omaan itseen. Miten nämä asiat liittyvät toisiinsa?


Uskalla olla ulkopuolella

Uudella näkökulmalla tarkoitan neutraalin kuuntelijan, havainnoitsijan, roolin ottamista sen sijaan että ryhtyisi heti toimimaan ja reagoimaan kaikkeen mitä mieli eteen tuo – jälkimmäinen on varmasti monelle meistä, kuten myös itselleni, paljon tutumpi olemisen tapa. Jatkuvassa reaktiivisuuden tilassa oleminen on kuitenkin pitkällä tähtäimellä kuormittavaa.

Objektiivinen havainnoitsija katsoo asioita ikään kuin uusin silmin. Hän riisuu pois ennakkoluulot ja tuomitsevan asenteen ja hänen katseensa on lempeä ja myötätuntoinen. Hän päästää irti tunteiden arvottamisesta ja luokittelemisesta hyväksytyiksi ja ei-hyväksytyiksi tai ”oikeiksi” ja ”vääriksi” ja antaa kaikkien tunteiden ja tuntemuksien virrata läpi. Todistaa mitä on, tässä hetkessä.

Aito yhteys löytyy näkökulman muutoksesta

Neutraalin havainnoitsijan roolin ottamisessa on pohjimmiltaan kyse empatiasta. Empatia on kyky ottaa toisen ihmisen perspektiivi ympäröivään maailmaan. Se on taito mennä toisen ihmisen maailmaan. Empaattisessa kohtaamisessa annamme toisen ihmisen ymmärtää että hän on tullut kuulluksi ja nähdyksi.

Vasta kun otamme neutraalin kuuntelijan roolin, voimme aidosti olla empaattisia itseä ja muita kohtaan. Joogamatolla näitä taitoja voi harjoitella ja vahvistaa suhteessa omaan itseen. Erityisesti meditaatio ja passiivinen, samassa asennossa usean minuutin ajan viipyvä yin jooga ovat opettaneet minulle äärimmäisen paljon hyväksyvästä läsnäolosta ja siitä, kuinka tärkeää hyvinvoinnin kannalta on oman itsen kuuntelu sen sijaan että reagoi heti eteen tuleviin tuntemuksiin.

Empatia on yhteyden polttoaine

Myötätunto on kuin valonsäde, joka hohtaa lempeyttä ympäristöönsä ja muihin ihmisiin, eikä sitä voi koskaan olla liikaa tässä maailmassa. Se on työkalu riita- ja konfliktitilanteissa ja auttaa toimimaan rakentavasti tilanteissa, joissa olemme ehkä aikaisemmin toimineet hyökkäävästi vihan tai pelon kautta. Se on myös aidon yhteyden polttoaine ja apuväline kaikissa elämän sosiaalisissa suhteissa, oli kyse sitten ystävyydestä, parisuhteeesta tai vanhemmuudesta.

Myötätunto on aina myös harjoitus, kuten sosiaalitieteilijä ja kirjailija Brené Brown muistuttaa, ja sitä tulee ylläpitää jos haluamme säilyttää yhteyden itseemme ja ihan kaikkeen ympärillä olevaan.

Kirjoitustehtävä

Ota eteesi kynä ja paperia (tykkään itse tehdä intuitiivisen kirjoituksen harjoitukset vanhanaikaisesti vihkoon). Kirjoita seuraavasta sanasta intuition kautta muutaman minuutin ajan, eli pyri kirjoittamaan se, mitä mieleesi tulee ensimmäisenä. Päästä irti kielioppisäännöistä ja itsekritiikistä ja anna oman intuitiivisen viisautesi virrata paperille. Yritä olla nostamatta kynää paperista.

  • Myötätunto
    • Lue kirjoituksesi hiljaa itsellesi ja reflektoi. Miten sanat resonoivat sinussa? Toteutuvatko ne suhteessa omaan itseen?
  • Mieti kolme sellaista tapaa arkeesi, jotka vahvistavat myötätuntoa suhteessa omaan itseen. Ole itsellesi armollinen. Mitä konkreettisempi ja "pienempi" teko tai asia, sen helpompi se on toteuttaa joka päiväisessä elämässä.
  • Mikä asia ei edistä oman itsen myötätuntoista kohtaamista arjessa? Mistä voin päästää irti? Se voi olla esimerkiksi jokin pinttynyt ajatustapa/idea itsestä tai arjen rutiini, jota et ole ehkä aikaisemmin pysähtynyt miettimään.

Kirjavinkkini aiheeseen liittyen

  • The Gifts of Imperfection (Brené Brown)
  • Daring Greatly (Brené Brown)

Anna-Mari Pentikäinen on helsinkiläinen joogaopettaja joka uskoo, että liikkeessä, kirjoittamisessa ja hengityksessä on kaikissa parantavaa voimaa. Hän opettaa mm. Sylva Ry:n FUCKCANCERYOGAA syöpäkuntoutujille, yin joogaa UNISPORTilla, yritysjoogaa eri alojen yrityksille ja avoimia joogatunteja pienryhmille kotijoogastudiossa Katajanokalla. Kuva Anna-Marin tammikuun Sri Lankan Manifest Magic -joogaretriitiltä Sri Lankalta. Tulevat joogaretriitit, workshopit ja viikkotunnit löydät: annamariyoga.com

Videovinkit

Oppitunti
10 min

Meditoi with

Tämä meditaatio johdattelee sinut ymmärtämään yhteisöllisyyttä

Uutuus
10 min

Meditoi with

A guided meditation practice in restorative rest.

Anna marie crew 2 2

Anna-Mari Pentikäinen

FINLAND - Editor & Community Manager Yogobe