En kvart om dagen & Chakras - del 4

24 February 2014 | By Ulrica Norberg

Förra veckan handlade om hur vi hittar Sthira, stabilitet och balans i vårt nervsystem utifrån en kropp, ett sinne och självperspektiv. Denna tredje vecka i vårt månadstema: “En kvart om dagen & Chakra vägledning” ska vi fokusera mer på dess motpol; Sukham; flöde och öppenhet.


BEYOGA365 vår community på Facebook där vi månad för månad vägleder dig till hälsa och balans i vardagen genom kunskap och tips med yoga som utgångspunkt. Var med en dag här och där eller följ ett av våra månadsteman på dina egna villkor för yoga i vardagen och på mattan. Kika här för introduktionen till denna månad. 

Vecka 4 (av 4) - Chakran

Under denna vecka vill jag bjuda in dig att fokusera mycket på andningen i dina asanas, och på att försöka njuta emellanåt samt försöka gör yogaträningen mer lustfylld genom att inte ta den så seriöst. Du kan kanske tillåta dig att ha lite roligt åt dig själv när du försöker dig på positionerna?

Chakra-teorin härstammar från yogans äldsta tradition, tantrayoga. Här ligger idén om att man måste grunda och manifestera energin i individen i lika stor utsträckning som man arbetar med att balansera och stabilisera för att frigöra kraft som är blockerad.

Ordet Chakra betyder ”hjul” på sanskrit och "ljuscirkel" på Hindi. Man kan se chakras som energicentran som håller samman kropp, tanke och själ i varje individ. Enligt den yogiska teorin så har vi flera chakras i kroppen, varav sju av dem sitter belägna precis där våra Plexuscentran sitter, s.k. nervcenter (plexus betyder knut på latin) längs ryggraden.

Dessa nervcenter kan ses som generatorer som reglerar, lagrar och försörjer kroppen med prana livskraft, livsenergi (subtil energi) och korsar de zoner i ryggraden där olika nadis möts. Enligt yogisk filosofi finns det 72,000 st nadis i kroppen. Men tre är centrala: Sushumna Nadi, ryggmärgskanalen (överensstämmer med CNS, det centrala nervsystemet), Ida Nadi och Pingala Nadi (överensstämmer med ANS, det autonoma nervsystemet).

Chakras är som portaler mellan den inre och yttre världen. Dessa kammare av information och reglageverktyg är designade att ansvara för olika mekanismer i en individ, de har olika roller. Chakras kan ses som databaser som innehåller information vi inte kan ta på i vår fysiska värld. Dessa "databaser" lagrar upplysningar (tankar, känslor, instinkter, minnen, intryck osv.) som vi behöver för t.ex. reproduktion och överlevnad.

När prana färdas genom nadis i ryggraden, skapas energifält; som har en förmåga att vibrera, eller snurra i olika frekvenser, beroende på hur mycket energi som flödar in i denna cirkel. Dessa är chakran.

Veckans rekommenderade videos
 

Shanti
 

Via BEYOGA365 önskar Yogobe vägleda, inspirera och motivera oss alla till regelbunden yoga och träning på mattan, yoga som förhållningssätt i vardagen och hållbar hälsa. Varje månad genom årets 365 dagar bjuder BEYOGA365 på ett nytt tema (läs mer om dem här) under vägledning av olika experter som du kan följa efter egen förmåga. Just denna temamånad är det Emma Öberg som tillsammans med sina vänner på Yogobe guidar dig med videos, inspirerande läsning och peppar dig här i bloggen samt i våra communityn på Facebook: BEYOGA365 och YOGAMOM365.

Ovanstånde texter är skrivna av Ulrica Norberg och är upphovsrättsskyddade.

Ulrica Norberg

Ulrica är en av Sveriges pionjärer inom yoga och har skrivit flertalet böcker och artiklar både i Sverige och utomlands. Ulrica har även utbildat över 500 yogalärare i Skandinavien.

Read more