Prison Yoga Project

By using yoga as a mindfulness practice it serves as a tool for re-engaging prisoners with their bodies to restore the connection between the mind, the body and their emotions.

Välkommen till Prison Yoga Project Skandinavien

Välkommen till vår onlinebaserade skandinaviska yogaplattform för stöd, uppmuntran och inspiration för frihetsberövade människor och även alla som lever utanför murarna att kunna hantera sina liv bättre med hjälp av mindfulness-baserad yoga. Har man lärt sig att behålla sitt inre lugn, och tränat sitt förhållningssätt till omvärlden är det lättare att hantera utmaningar och konflikter utan att reagera destruktivt.

De videobaserade program som vi presenterar här är därför anpassade för dig som är eller har varit frihetsberövad och önskar vägledning i det dagliga livet för att hämta kraft att hålla kursen i tillvaron. Programmen är också anpassade till att stödja personal och yogalärare som arbetar inom anstalter eller liknande institutioner och för att kunna erbjuda trygga program enskilt eller i grupp.

Involverade yogalärare och profiler

Profile photo
Josefin Wikström
Josefin Wikström har många års erfarenhet av att arbeta med barn och vuxna som genomgått trauma. Hon har varit en av huvudlärarna vid Kriminalvårdens yogainspiratörsutbildningar från start occg är utbildad vid The Trauma centre i Boston USA under ledning av Bessel van der Kolk M.D som är en ledande auktoritet inom traumaforskning.
Profile photo
Eva Seilitz
Eva har bland annat lagt grunden för Kriminalvårdens nationella yogakoncept. Eva anordnar även Pilgrimsyogaretreater och kurser för en hållbar livsstil med den inre hälsan som utgångspunkt. Hon arbetar också med terapeutisk yoga inom anstaltsliknande miljöer.
Profile photo
James Fox
James Fox M.A. is the founder and director of the Prison Yoga Project (PYP) and he has been teaching yoga and meditation to prisoners at San Quentin Prison since 2002. He is consulted in prisons and jails in a number of states in USA.
Profile photo
Eleonora Ramsby Herrera
Eleonora är specialiserad inom Hathayoga, meditation och traumayoga.
Profile photo
Samir Sabri

Specialframtagna videobaserade program

Det här programmet kan bidra till att öka stabiliteten i kropp och sinne samt öka din motståndskraft.

Ett program som kan hjälpa dig att bygga upp en större energi i kropp och sinne samt öka din motståndskraft mot stress.

Det här programmet kan hjälpa dig att skapa balans i kroppen och sinnet.

Åsikter från utövare

Extramaterial: Föreläsningar och klasser