Prison Yoga Project

By using yoga as a mindfulness practice it serves as a tool for re-engaging prisoners with their bodies to restore the connection between the mind, the body and their emotions.

Välkommen till Prison Yoga Project Skandinavien

Välkommen till vår onlinebaserade skandinaviska yogaplattform för stöd, uppmuntran och inspiration för frihetsberövade människor och även alla som lever utanför murarna att kunna hantera sina liv bättre med hjälp av mindfulness-baserad yoga. Har man lärt sig att behålla sitt inre lugn, och tränat sitt förhållningssätt till omvärlden är det lättare att hantera utmaningar och konflikter utan att reagera destruktivt.

De videobaserade program som vi presenterar här är därför anpassade för dig som är eller har varit frihetsberövad och önskar vägledning i det dagliga livet för att hämta kraft att hålla kursen i tillvaron. Programmen är också anpassade till att stödja personal och yogalärare som arbetar inom anstalter eller liknande institutioner och för att kunna erbjuda trygga program enskilt eller i grupp.

Involverade yogalärare och profiler

Profile photo
Josefin Wikström
Profile photo
Eva Seilitz
Profile photo
James Fox
Profile photo
Eleonora Ramsby Herrera
Profile photo
Samir Sabri

Specialframtagna videobaserade program

Det här programmet kan bidra till att öka stabiliteten i kropp och sinne samt öka din motståndskraft.

Ett program som kan hjälpa dig att bygga upp en större energi i kropp och sinne samt öka din motståndskraft mot stress.

Det här programmet kan hjälpa dig att skapa balans i kroppen och sinnet.

Åsikter från utövare

Extramaterial: Föreläsningar och klasser

med

Background of the biggest randomized study ever done on the effects of yoga in a prison environment

med

James is sharing his experiences from teaching yoga at San Quentin state prison in California since 2002.

med

Tony som var ”ett stökigt barn” redan från tidigt ålder berättar om sin uppväxt och hur yoga hjälpte honom.