Balans, motståndskraft & koncentration

Created by Yogobe

188 min (6 Videos)

De här klasserna passar bra som alternativ när du känner att du pendlar mellan inre oro, rastlöshet och låg energi. Passen är utformade för att skapa balans och för att stärka motståndskraften mot stress. Prova att yoga samma klass eller utför samma övning under en längre period för att etablera en vana och för att känna en effekt. Behöver du lugnare alternativ kan du testa passen som börjar med "Stolsyoga" och därefter.<br><a href=https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2017.00204/full">Läs om en forskningsstudie runt detta här.</a>

45 min
Balans och energi

För ökad energi, balans och styrka.

60 min
Grund och styrka

Kraftfullt fysiskt flöde för att stärka och utmana kroppen och sinnet.

15 min
Stolyoga för alla

Ett enkelt program som du kan göra var som helst för att mjuka upp kroppen och lugna sinnet.

3 min
Nadi shodana - växelvis andning

En balanserande andningsövning för vårt autonoma nervsystem - ”Gasen och bromsen”

5 min
Mudraandning

En kombination av andningsfokus, rörelse och röst. En slags ”miniyoga” med handen.

60 min
Motståndskraft

Stärk och balansera kropp och sinne med en kombination av traditionella rörelser och övningar.

45 min
Balans och energi

För ökad energi, balans och styrka.

60 min
Grund och styrka

Kraftfullt fysiskt flöde för att stärka och utmana kroppen och sinnet.

15 min
Stolyoga för alla

Ett enkelt program som du kan göra var som helst för att mjuka upp kroppen och lugna sinnet.

3 min
Nadi shodana - växelvis andning

En balanserande andningsövning för vårt autonoma nervsystem - ”Gasen och bromsen”

5 min
Mudraandning

En kombination av andningsfokus, rörelse och röst. En slags ”miniyoga” med handen.

60 min
Motståndskraft

Stärk och balansera kropp och sinne med en kombination av traditionella rörelser och övningar.