Would you like unlimited access to our video library?
Log in 7 day free trial

Loading video...

To watch the full videos you need to be logged in to YOGOBE.COM.

Log in 7 day free trial

At YOGOBE you can exercise and be inspired by videos featuring some of Scandinavia's leading yoga instructors. Wherever and whenever you want. Welcome!

To watch the full videos your account needs to be active

Update subscription

You can easily choose to be a monthly, quarterly, or yearly subscriber. Yogobe has no binding period and subscriptions are easy to cancel.

Become a member and continue to practice yoga with Yogobe

Update subscription

Your trial period has expired but you can easily choose to be a monthly, quarterly, or yearly subscriber. Yogobe has no binding period and subscriptions are easy to cancel.

To watch the full videos your account needs to be active

Proceed with the registration process

Once you have created and verified your Yogobe account you can practice yoga whenever and wherever you want. If you have any questions, please don't hesitate to contact us info@yogobe.com. Warm welcome!

To see full videos, your account needs to be activated. We were unable to withdraw funds from your account.

Update payment information

If you have any questions regarding your subscription, please don't hesitate to contact us at info@yogobe.com. Thank you for being part of Yogobe and making yoga a part of your daily life.

For unlimited access to the video library please log in

Log in 7 day free trial

At YOGOBE you can exercise and be inspired by videos featuring some of Scandinavia's leading yoga instructors. Wherever and whenever you want. Welcome!

Stärk din kärna 1 - Ryggliggande

Time:

I denna sekvens får du lära dig basen i core-neutral ryggrad. Vi går igenom grundläggande positionering, finner det djupa stödet i buk och kring ryggrad via andningen samt lägger till rörelser i ryggliggande. Dessa övningar är förslag på rehabiliterande träning. De passar inte alltid varje individ och det är viktigt att kontakta läkare eller fysioterapeut om man har skador eller sjukdomar som kräver detta.

Hillevi Borga

Hillevi arbetar sedan mer än 20 år som Legitimerad Fysioterapeut (sjukgymnast). Hon drivs av att möta personer som har skador eller smärta och kunna hjälpa dem på vägen. Hillevi kombinerar sin gedigna akademiska utbildning och sitt stora intresse för människokroppen med sina kunskaper inom yogan och ser till helheten hos varje individ. Yogan är en del av Hillevis liv och de yogiska teknikerna ingår i såväl hennes egen personliga verktygslåda som i den yrkesverksamma. Hillevi undervisar själv klasser både inom yoga samt corestabilitet för rehbilitering. Hon utbildar även andra yogalärare i yogaanatomi.

"Jag har alltid fascinerats av anatomi och fysiologi, att undervisa i anatomi och att själv ständigt lära mig mer om hur kroppen fungerar är ett djupt intresse hos mig. Jag tycker att människokroppen är fantastisk och upphör aldrig att känna ödmjukhet inför vår komplexa och sinnrika konstruktion. Påfyllning av inspiration och energi får jag av att umgås med mina fantastiska söner eller av att få andas i naturen."

Education: ●Sjukgymnastexamen ●Magisterexamen inom medicinsk vetenskap. ●Yogalärarutbildning 200 tim E-RYT, 500 tim RYT, bland annat ISHTA yoga.

Speciality: Legitimerad Fysioterapeut, specialistkompetens OMT samt Yogalärare.

More search results

Bra placering av kroppen • 5 min

Förståelse för mekanik i knä och höft vid sittande, vilket hjälper dig att ta hand om dina knän.

Stå rätt - Standing alignment • 5 min

Hitta rätt teknik för en bra stående basposition i yoga, träning och vardag.

Fysioterapi – Introduktion • 5 min

Hillevi Borga förklarar vad fysioterapi innebär och hur denna typ av träning används här.

Yogapositioner vid IBS • 10 min

Några bra positioner när magen krånglar.

Sitt fint i vardagen • 10 min

Hållning och övningar för att hitta en bra sittande position på stol.

Hitta hållningen i bergspositionen • 10 min

En kort workshop där du experimenterar med din hållning i Tadasana.

Core på boll – för bättre rygghälsa • 10 min

Sittande och ryggliggande coreträning på pilatesboll.

Stärk din kärna 3 – Stående • 15 min

Ytterligare vidareutveckling av djup coreträning med neutral ryggrad.

Djupavspänning för lugnare mage • 20 min

Guidas till ett mer avslappnat tillstånd.

Stärk din kärna 2 - Alla fyra • 20 min

Fortsättning av djup coreträning med neutral ryggrad.

Att finna och släppa spänningar • 30 min

Identifiera dina spänningsmönster och öva på att släppa taget.

Rör dig med andetaget • 30 min

Låt dig inspireras av och mjukna med andetaget.

Yin för lugn mage • 45 min

Stilla tankarna och känn in kroppen.

This is a notes and diary feature. You need to be logged in to your account for us to be able to remember and save your notes. Log in to collect and curate your favorite content.

Log in 7 day free trial

Related / New search