15 minuter – andning

Created by Yogobe

135 min (9 Videos)

Känn in och fördjupa din andning genom dessa sköna och enkla andningsövningar, när du behöver varva ner eller fylla på med ny energi.

Lindra stress med andning

15 min

Med hjälp av andetaget får du en stund att komma bort från görandet, hitta varandet och komma bort från stress. Andningsövningen nadi shodana, växelandning, stöttar dig att skapa nya mönster och frigöra dig från krav och prestationer och kan aktivera parasympatiska nervsystemet, den återhämtande delen av ditt nervsystem. Passar som en meditativ och mental paus för dig som rehabtränar eller är vardagsmotionär.

Dessa övningar är förslag på rehabiliterande träning. Det är viktigt att du kontaktar en läkare eller fysioterapeut om du har skador eller sjukdomar som kräver detta för att få rätt behandling för dina besvär, sedan kan dessa övningar fungera som ett komplement.

Lindra stress med andning

Med hjälp av andetaget får du en stund att komma bort från görandet, hitta varandet och komma bort från stress. Andningsövningen nadi shodana, växelandning, stöttar dig att skapa nya mönster och frigöra dig från krav och prestationer och kan aktivera parasympatiska nervsystemet, den återhämtande delen av ditt nervsystem. Passar som en meditativ och mental paus för dig som rehabtränar eller är vardagsmotionär.

Dessa övningar är förslag på rehabiliterande träning. Det är viktigt att du kontaktar en läkare eller fysioterapeut om du har skador eller sjukdomar som kräver detta för att få rätt behandling för dina besvär, sedan kan dessa övningar fungera som ett komplement.

Duration:
15min
Needs:
Breathing exercises, Seated, Short breaks and Stress management
Styles:
Rehab, Breathwork and Prehab
15 min

Lindra stress med andning

Landa i andetaget och få en mental paus med hjälp av växelandning.

15 min

Nurture your breath

A breathing meditation to expand your breath and infuse yourself with ease and focus.

15 min

Breathing pause

Pranayama pause for those days when you are gasping for air and life feels overwhelming.

15 min

Pendeln – enkel andningsövning

Hitta fokus och närvaro – en övning som passar alla och kan göras var och när som helst.

15 min

Serenity breath – andas vid stress

En lugnande andningsteknik för att minska stress och komma ner i varv.

15 min

Explore your lungs – breathing exercise

Get to know your lungs and their potential through the breath.

15 min

Tibetansk reningsandning

Låt andetaget landa dig i nuet med en teknik som balanserar kroppens vänstra och högra sida.

15 min

Ujjayi - pusteteknikk

Dyp pust for bedre mental og fysisk helse

15 min

Andningsmeditation – anapana

Fokusera uppmärksamheten på det naturliga andetaget.

15 min

Lindra stress med andning

Landa i andetaget och få en mental paus med hjälp av växelandning.

15 min

Nurture your breath

A breathing meditation to expand your breath and infuse yourself with ease and focus.

15 min

Breathing pause

Pranayama pause for those days when you are gasping for air and life feels overwhelming.

15 min

Pendeln – enkel andningsövning

Hitta fokus och närvaro – en övning som passar alla och kan göras var och när som helst.

15 min

Serenity breath – andas vid stress

En lugnande andningsteknik för att minska stress och komma ner i varv.

15 min

Explore your lungs – breathing exercise

Get to know your lungs and their potential through the breath.

15 min

Tibetansk reningsandning

Låt andetaget landa dig i nuet med en teknik som balanserar kroppens vänstra och högra sida.

15 min

Ujjayi - pusteteknikk

Dyp pust for bedre mental og fysisk helse

15 min

Andningsmeditation – anapana

Fokusera uppmärksamheten på det naturliga andetaget.