Would you like unlimited access to our video library?
Log in 7 day free trial

Loading video...

To watch the full videos you need to be logged in to YOGOBE.COM.

Log in 7 day free trial

At YOGOBE you can exercise and be inspired by videos featuring some of Scandinavia's leading yoga instructors. Wherever and whenever you want. Welcome!

To watch the full videos your account needs to be active

Update subscription

You can easily choose to be a monthly, quarterly, or yearly subscriber. Yogobe has no binding period and subscriptions are easy to cancel.

Become a member and continue to practice yoga with Yogobe

Update subscription

Your trial period has expired but you can easily choose to be a monthly, quarterly, or yearly subscriber. Yogobe has no binding period and subscriptions are easy to cancel.

To watch the full videos your account needs to be active

Proceed with the registration process

Once you have created and verified your Yogobe account you can practice yoga whenever and wherever you want. If you have any questions, please don't hesitate to contact us info@yogobe.com. Warm welcome!

To see full videos, your account needs to be activated. We were unable to withdraw funds from your account.

Update payment information

If you have any questions regarding your subscription, please don't hesitate to contact us at info@yogobe.com. Thank you for being part of Yogobe and making yoga a part of your daily life.

For unlimited access to the video library please log in

Log in 7 day free trial

At YOGOBE you can exercise and be inspired by videos featuring some of Scandinavia's leading yoga instructors. Wherever and whenever you want. Welcome!

Kärleksfullhet

Time:

Den här grundläggande övningen hjälper dig utveckla en mer ömsint och bättre relation till dig själv. Försök att ha en innerlig kvalitet på din uppmärksamhet i denna korta meditation.

Vill du lära dig mer om meditation? Här kan du läsa mer om Ulrica Norbergs kurs - Lär dig meditera, 12 veckor.

Pål Dobrin

Pål Dobrins pågående livsresa är minst sagt okonventionell, såväl på det personliga som det professionella planet. Han har erfarenheter från biståndsarbete, mode, känslofärdigheter, internationell kris- och konflikthantering, psykologi, mobil- och VR-applikationsutveckling. Pål har mer än 20 år av eget mediterande i bagaget och har även undervisat i olika kontemplativa visdomstraditioner med inriktningar som Shamata, Vipassana och Hjärtats förmågor.

Oavsett hur man försöker förstå eller etikettera Påls personliga resa och yrkeskarriär så finns det en tydlig röd tråd: En strävan efter att finna sätt att utveckla sin egen och andra människors medkänsla.

Det är denna strävan som har lett till det hans företag Empaticus.com är idag; en plattform för organisationsutveckling och social hållbarhet. De kopplar ihop personalens välmående och samverkan med organisationens övergripande vision och strategi. De använder personlig utveckling kopplat till professionell utveckling, genom nytänkande sätt att hantera stress, öka kreativitet, engagemang och innovationsförmåga.

Pål har bland annat utvecklat Project C.A.R.E för Chalmers CSE - Finding Joy at work through CARE som innehåller träning i fokus, känslofärdigheter och medkänsla på jobbet. Han är ansvarig samt huvudlärare i Sverige för Medveten undervisning, en lärarutbildning med några av världens främsta experter inom Mindfulness och Socialt och Emotionellt Lärande, för verksamma inom skola och ideella föreningar.

HEMSIDOR: www.empaticus.se / www.cultivatingemotionalbalance.se

Education: Programmet för Internationell Kris- och Konflikthantering, Cultivating Emotional Balance, Mindfulness in Education.

Speciality: Retreats, föreläsningar, Fokus! (shamata), mindfulness, och vipassana.

More search results

Relationen till sig själv • 5 min

Hur förhåller vi oss till oss själva? En bra plats att börja hela om vi kommit ur balans.

Kärleksfull vänlighet • 5 min

Time-in undgom: Vänd blicken inåt, och öva upp hur du bemöter dig själv och andra med en mindfulnessmeditation.

Mindfulness – Introduktion • 5 min

Pål Dobrin berättar om hur du kan träna förmågan att bara vara.

Ankarandning • 5 min

Time-in ungdom: En andningsteknik som kan användas när som helst under dagen för att hjälpa dig landa i nuet.

Time in – Introduktion • 5 min

Inom sporten tar man en time out för att samla laget, dessa sekvenser handlar om att ta en time in för att samla sig själv.

Känslor – Livets krydda • 5 min

Pål pratar om känslor, att de kommer i alla former, vid olika tillfällen. Men vad är känslor egentligen?

Meditation – Introduktion • 5 min

Pål Dobrin berättar om meditation, sinnet och sinnesträning.

Spegeln – acceptera dig själv • 5 min

Väldigt ofta är vi våra egna värsta kritiker. Denna övning syftar att hjälpa oss komma förbi det.

Känslor, humör & personlighet • 5 min

Pål pratar om skillnaden mellan de tre delarna, och hjälper dig att hantera dem när de kommer.

Utveckla en vänlig hållning till dig själv • 5 min

Meditationstips: Hur du kan förhålla dig till dig själv och meditationstekniken.

Avslappnad kropp • 5 min

Time-in ungdom: Arbeta med kroppen som verktyg för att hitta avslappning.

Meditation för medkänsla • 5 min

Time-in ungdom: Vad är medkänsla, hur ser den ut för olika människor och hur kan du öva upp den?

Armhävningar för sinnet • 5 min

Time-in ungdom: Hjärnan är också en muskel, hur kan du träna den för att hålla den stark och välfungerande?

Mauiteorin – Introduktion • 10 min

Sluta göra motstånd mot en upplevelse och se vad som ligger bakom istället.

Fokus – Introduktion • 10 min

Introduktion till fokuserad uppmärksamhet. Kom ut ur ditt huvud och den ständiga strömmen av tankar.

Medkänsla med oss själva • 15 min

En meditation som hjälper att minska på de orimliga kraven vi ofta ställer på oss själva.

Överläpp & avslappnat ansikte • 20 min

Fokus: Meditation med fokus på överläppen och att slappna av i ansiktet.

Meditation med sinnet som scen • 20 min

Fokus: En bra teknik om du inte vill sluta ögonen under meditation.

Medkänsla – ömsinthet till dig själv • 20 min

En meditation som låter dig se på hur du pratar med dig själv, och hjälper dig att hitta en snällare ton.

Balanserad strävan – Introduktion • 20 min

Vad strävar vi efter och vad är definitionen av lycka?

Meditation med fokus på magen • 20 min

Fokus: Samla dina tankar och rikta uppmärksamheten nedåt.

Meditation för hela kroppen • 20 min

Fokus: En resa mot fokuserad uppmärksamhet när du behöver stressa mindre.

Bodyscan-meditation • 30 min

En teknik med ursprung i vipassanatraditionen, med fokus på kroppskännedom och avslappning.

This is a notes and diary feature. You need to be logged in to your account for us to be able to remember and save your notes. Log in to collect and curate your favorite content.

Log in 7 day free trial

Related / New search

Gå en fördjupningskurs

Immersion course online
YOMI Yin online
Genom psykologi, mindfulness och yoga, får du verktyg att lättare hantera stress i vardagen, allt under vägledning av legitimerade psykologer.