Would you like unlimited access to our video library?
Log in 7 day free trial

Loading video...

To watch the full videos you need to be logged in to YOGOBE.COM.

Log in 7 day free trial

At YOGOBE you can exercise and be inspired by videos featuring some of Scandinavia's leading yoga instructors. Wherever and whenever you want. Welcome!

To watch the full videos your account needs to be active

Update subscription

You can easily choose to be a monthly, quarterly, or yearly subscriber. Yogobe has no binding period and subscriptions are easy to cancel.

Become a member and continue to practice yoga with Yogobe

Update subscription

Your trial period has expired but you can easily choose to be a monthly, quarterly, or yearly subscriber. Yogobe has no binding period and subscriptions are easy to cancel.

To watch the full videos your account needs to be active

Proceed with the registration process

Once you have created and verified your Yogobe account you can practice yoga whenever and wherever you want. If you have any questions, please don't hesitate to contact us info@yogobe.com. Warm welcome!

To see full videos, your account needs to be activated. We were unable to withdraw funds from your account.

Update payment information

If you have any questions regarding your subscription, please don't hesitate to contact us at info@yogobe.com. Thank you for being part of Yogobe and making yoga a part of your daily life.

For unlimited access to the video library please log in

Log in 7 day free trial

At YOGOBE you can exercise and be inspired by videos featuring some of Scandinavia's leading yoga instructors. Wherever and whenever you want. Welcome!

SKOLYOGA: Släpp spänningar

Time:

En sittande sekvens med fokus på att göra mer plats för andetaget och släppa spänningar i axlar och nacke. Avslappnande.

Skolyoga

Skolyogas mission är att integrera yoga på förskolor och skolor genom att utbilda skolpersonal och elever i yoga och ledarskap. Skolyogans vision är att alla barn ska få ta del av yoga. Syftet är att främja barns hälsa samt att ge pedagoger verktyg att skapa en bättre skolmiljö för såväl barn som vuxna. Det krävs inte många minuter för att ändra en dålig stämning, skapa lugn eller ge ny energi i ett klassrum. Det krävs bara rätt verktyg och kunskap. Långsiktigt blir effekten ännu större om yoga får bli ett kontinuerligt inslag. En mer harmonisk skolmiljö leder till större utvecklingspotential och en attraktivare arbetsplats och tillvaro för både vuxna och barn.

Skolyoga står även bakom initiativ som Barnyogadagen för att fler barn skall kunna få ta del av yoga. Barn i Sverige utsätts idag för stress som leder till ohälsa. Stressen grundar sig till stor del i att vårt samhälle fokuserar mycket på yta och prestation. Barnen tappar bort sig själva och får allt sämre självkänsla. Det i sin tur leder till alltifrån sämre betyg till depression och även så långt som självmord.

Education: I våra utbildningar för pedagoger, elevhälsa och ledning jobbar vi med evidensbaserade övningar inom stresshantering, andning, rörelse/stillhet, kommunikation, ledarskap och värderingar. Vi leder alltifrån kortare workshops till dags- och terminsutbildningar.

Speciality: Skolyoga är ett socialt företag som integrerar yoga på förskolor och skolor genom att utbilda skolpersonal och elever i yoga och ledarskap.

More search results

SKOLYOGA: Upp och stå • 5 min

Ta en paus och yoga med dina klasskamrater för att få bättre fokus

SKOLYOGA: Skärp dina sinnen • 5 min

Kan andetaget hjälpa dig att gå ner i varv? Och hur länge kan du sitta helt stilla?

SKOLYOGA: Ny energi • 5 min

En kort klass med enkla övningar för att fylla på med energi

SKOLYOGA: Släpp spänningar • 3 min

En kort yogaklass som görs sittande på stolen

This is a notes and diary feature. You need to be logged in to your account for us to be able to remember and save your notes. Log in to collect and curate your favorite content.

Log in 7 day free trial

Related / New search