Would you like unlimited access to our video library?
Log in 7 day free trial

Loading video...

To watch the full videos you need to be logged in to YOGOBE.COM.

Log in 7 day free trial

At YOGOBE you can exercise and be inspired by videos featuring some of Scandinavia's leading yoga instructors. Wherever and whenever you want. Welcome!

To watch the full videos your account needs to be active

Update subscription

You can easily choose to be a monthly, quarterly, or yearly subscriber. Yogobe has no binding period and subscriptions are easy to cancel.

Become a member and continue to practice yoga with Yogobe

Update subscription

Your trial period has expired but you can easily choose to be a monthly, quarterly, or yearly subscriber. Yogobe has no binding period and subscriptions are easy to cancel.

To watch the full videos your account needs to be active

Proceed with the registration process

Once you have created and verified your Yogobe account you can practice yoga whenever and wherever you want. If you have any questions, please don't hesitate to contact us info@yogobe.com. Warm welcome!

To see full videos, your account needs to be activated. We were unable to withdraw funds from your account.

Update payment information

If you have any questions regarding your subscription, please don't hesitate to contact us at info@yogobe.com. Thank you for being part of Yogobe and making yoga a part of your daily life.

For unlimited access to the video library please log in

Log in 7 day free trial

At YOGOBE you can exercise and be inspired by videos featuring some of Scandinavia's leading yoga instructors. Wherever and whenever you want. Welcome!

Solhälsning med stol

Time:

HoliYoga handlar om att möta dig som har begränsningar, och visa hur du kan praktisera yoga utifrån dina förutsättningar. Här får du flöda med i en version av solhälsningen som du kan använda om den vanliga solhälsningen känns för utmanande. I denna sekvens görs solhälsningen stående men med stöd av en stol.

Vill du se introduktionen med mer grundläggande teknik hittar du den videon här.

Ulrica Gulz

Ulrica Gulz började som professionell musiker och spelade cello. Innan musiken så var balett det stora i livet. Vid 21 års ålder, efter 3 år på solistlinjen i Göteborg, konstaterades svår fibromyalgi och musikerkarriären tog slut. Hon läste filosofi och musikvetenskap och landade till slut i Stockholm för att läsa musikpedagogik och kördirigering. När Ulrica var c:a 29 år utsattes kroppen för ett antal trauman (bl.a. whiplash, knäoperation och en svår förlossning) som resulterade i en total kollaps och en tillvaro som totalt funktionshindrad, smärtburen och invalidiserad under 8-10 år. Långsamt har hon sedan byggt upp sig själv med hjälp av andning och yoga och hon blev helt friskförklarad för ca 10 år sedan alltså vid 40 års ålder.

På grund av att Ulrica under så många år var svårt sjuk samt att hon fortfarande har en komplex situation hemma, har hon till största delen fått utbilda sig själv hemifrån och därur har HoliYogan vuxit fram. Kundaliniyogalärarutbildningen var dock det första hon åkte iväg på, vilken satte igång många bra processer, men också tankar om att ”det måste finnas mer yoga som är utformad för människor med smärta eller för dem med för mycket prestationsdriv, yoga för den som vill utforska sig själva nästan som psykoterapi men utifrån chakrapsykologi istället". För 14 år sedan fanns inte mycket sådant att finna så hon fick börja utforska utifrån sig själv helt enkelt.

Ulrica är inte så intresserad av de stora yogascenerna, hon älskar att jobba i det lilla för dem hon utbildar samt sina deltagare. Hon tröttnar aldrig på att skapa nya pass, att hitta nya samtal inom kroppen genom yogan. Intuitionen är vägvisaren som leder både i skapandet av yogan men också för de vägar som HoliYoga tar eller inte tar. Prestigelöshet, tillåtande, tillit och ansvar för det som yogan sätter igång är viktigt.

Ulrica är sedan 20 år lärare i kördirigering och röstyoga på Högskolan för Musikpedagogik i Stockholm och driver sedan 13 år Shanti Yoga & Kultur med lärarutbildningar i HoliYoga, RöstYoga och HormonYoga i den takt hon hinner med.

Läs mer om Ulrica på www.holiyoga.se & www.shantiyoga.se

Education: Ulrica har 10 års högskolestudier i musik, filosofi, filmmusik, kördirigering m.m. och bland annat en Master of Arts. Denna bakgrund är integrerad i HoliYogan. Hon är utbildad lärare i kundaliniyoga, gravidyoga, barnyoga, spädbarnsmassage och Sujok-terapi med mera, och har även för den egna erfarenhetens skull utövat och studerat många olika yogaformer och kroppsterapier såsom dansterapi, antigymnastik och Qi Gong. Ulrica har bedrivit omfattande självstudier i västerländsk psykologi, olika terapiformer samt yoga. Den viktigaste utbildningen för henne är dock den egna resan från svårt smärtburen till frisk.

Speciality: HoliYoga, HoliYoga RÖST (RöstYoga), HoliYoga Hormon (HormonYoga) & chakrapsykologi

More search results

Öppna upp över bröstet • 5 min

HoliYoga: Fokusera på bröstkorgen, bröstryggen och sidorna av bålen för friare andning och energiflöde.

Sittande stolhälsning - Intro • 5 min

HoliYoga: Lär dig en alternativ solhälsning sittandes på en stol från grunden.

Sittande stolhälsning • 5 min

HoliYoga: En alternativ solhälsning sittandes på en stol.

HoliYoga Hormon – Introduktion • 5 min

Ulrica Gulz berättar vad HoliYoga Hormon är och hur denna yogaform kan användas.

Ladda yoniägg • 5 min

HoliYoga Hormon: I den här videon lär du dig ladda yoniägget inför en hormonyogaklass.

Solhälsning med stol - Intro • 5 min

HoliYoga: Lär dig en alternativ solhälsning, stående med stöttning av en stol.

HoliYoga – Introduktion • 10 min

Ulrica Gulz berättar vad HoliYoga är och hur denna yogaform kan användas.

Chakratoning • 10 min

HoliYoga Röst: Enkel men kraftfull chakratoning för att balansera din frekvens.

Luft- och röstflödeskontroll • 10 min

HoliYoga Röst: Aktivera andningsmuskulaturen genom chanting för andningskontroll.

HoliYoga Röst – Introduktion • 10 min

En introduktion till röstyoga fylld med klingande metaforer.

Teknik för yoniägg • 10 min

HoliYoga Hormon: Vad är ett yoniägg och hur kan vi använda det i yogan?

Vem kan utöva HoliYoga Hormon? • 10 min

Rekommendationer och kontraindikationer för HoliYoga Hormon.

Akupunkturpunkter • 10 min

HoliYoga Hormon: Rekommendationer runt meridianer och akupunkturpunkter.

Chakratoning – Introduktion • 15 min

HoliYoga Röst: En genomgång av hur chakratoning går till och hur det fungerar.

Andningsmeditation • 20 min

HoliYoga: Utforska andetagets rörelse i kroppen för närvaro och lugn.

Energilås • 30 min

HoliYoga Hormon: Energilåsen är en stor del av hormonyoga, här utforskar vi dem tillsammans.

Stärk din rymd • 30 min

HoliYoga: Lugna och lyft sinnet, en klass för starkare känsla av dig.

Terapeutiska ljud • 30 min

HoliYoga Röst: Lär dig mer om och utforska naturliga ljuds nödvändighet och terapeutiska ljuds kraft.

Sköldkörtelbalansering 1 • 30 min

HoliYoga Hormon: Ett mjukt helkroppsflöde som fokuserar på sköldkörtelbalansering.

Sköldkörtelbalansering 2 • 30 min

HoliYoga Hormon: En helt sittande klass som låter dig helt fokusera på flödet.

Röstworkout stående • 30 min

HoliYoga Röst: Öppna upp andningsmuskulaturen för flöde i andningsenergin och mjukare röst.

Holi Root Flow • 45 min

HoliYoga: Etablera en stabil grund i dig själv, för att stå stadigt i livet.

KOMA-pass • 45 min

HoliYoga: Mjuka och lugna rörelser för att tömma kropp och sinne på stress samt lindra bland annat smärta.

This is a notes and diary feature. You need to be logged in to your account for us to be able to remember and save your notes. Log in to collect and curate your favorite content.

Log in 7 day free trial

Related / New search