Samir Sabri

"Att mötas utan rädsla och börja våga prata."

Facts

Speciality: Samtal för livsförändring, föreläsningar för skolor, instutioner och anstalter.

Location: Stockholm

Website: www.prisonyogascandinavia.org

Samir Sabri är en mycket uppskattad och erfaren föreläsare och yogalärare som genom sin starka berättelse väcker många känslor. Men han beskriver också att det finns en väg ut ur kriminalitet och missbruk.

Många ungdomar känner igen sig när Samir berättar om sin uppväxt, som präglades av otrygghet och svek, hur sveken födde hat och rop efter revansch. 1986 dömdes han för att ha mördat sin styvmamma. Påföljden blev sluten psykiatrisk vård. Efter drygt ett år på sjukhuset tog han tillbaka sitt erkännande. Han berättade då att det i själva verket var pappan som var mördaren. I Aftonbladets pod "Fallet" beskrivs Samirs kamp för upprättelse, Samir blev frikänd på alla åtalspunkter. För att få människor att kunna och vilja vända sina liv krävs samarbete, vilja och förståelse mellan den enskilde och andra aktörer.

Samir är initiativtagare till 2ndChance som jobbar med att förebygga brott, att få ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet eller fastna i ett drogberoende att se andra möjligheter. Samir har också jobbat som nationell projektledare för Arbetsförmedlingens projekt "Unga In". Han är även engagerad som kontaktperson på socialförvaltningen.

Education: ●ART- Aggression Replacement Training 2011, Prison S.M.A.R.T, Silence course ●ART OF LIVING Utbildning för handledare i djupandning/avslappning och stresshantering (2012) ●INSTITUTET FÖR SORGEBEARBETNING Utbildning för handledare i sorgebearbetning (2013) ●Mindfulness och rörelse för anstaltsmiljö- Traumaanpassadyoga Josefin Wikström 2018, Prison Yoga grundkurs Prison Yoga Scandinavia Josefin Wikström 2019

Meditation as a tool for improving mental health
Yoga from a scientific perspective – for a sustainable body, mind, and community
Retreats & events
Courses & Trainings

”The answers you seek never come when the mind is busy, they come when the mind is still.”

Yoga & work out at home with Yogobe

Create account Try for free