Mona Drar

”Use your head to live with heart.”

Facts

Speciality: KBT-psykolog influerad av bland annat mindfulness, selfcompassion, naturbaserad terapi samt buddhistisk tradition.

Location: Stockholm

Website: www.potentialmind.se

Mona Drar har arbetat som psykolog sedan 2003. 2020 debuterade hon som författare med boken ”Otillräcklighetsfällan”. I många år har Mona jobbat med högpresterande grupper och individer och stöttat dem i att hitta bättre balans. Mona arbetar med områden som hon själv har erfarenhet och djup kunskap kring. Den egna graden av medvetenhet kommer spegla på vilken nivå vi kan möta och förstå andra menar hon. Livets utmaningar kan orsaka stort lidande men alltmer har Mona kommit att se dessa utmaningar som en möjlighet att höja graden av medvetenhet och komma närmre vår essens. Vi hittar sällan till vårt sanna jag när vi lever i vår comfort zone menar hon.

Intuition och den inre kompassen har med åren fått en alltmer framträdande roll i Monas arbete och sätt att leva. Idag förstår vi världen utifrån ett perspektiv som präglas av naturvetenskap och kvantifierbara data menar Mona. Med enbart detta synsätt missar vi en viktig aspekt av verkligheten; det existentiella och omätbara. Denna begränsning av tillvaron bidrar enligt Mona till en bristande upplevelse av mening och sammanhang som på många sätt kännetecknar vår tid.

Mona har arbetat inom barn- och ungdomspsykiatrin, med ledarskapsutveckling och inom företagshälsovården. Idag driver Mona sitt eget företag med visionen att bidra till ett samhälle som genomsyras av medkänsla och upplevelsen av mening. I sitt arbete utgår Mona främst från mindfulness, selfcompassion, buddistisk tradition och naturbaserad terapi. Dessa traditioner har många beröringspunkter, inte minst att de alla betonar varandet snarare än görandet. Vårt inre manifesterar sig i det yttre betonar Mona.

Läs mer om Mona på LinkedIn

Läs mer om Mona på Facebook

Education: ●Psykologutbildning, KBT inriktning ●Mindful Selfcompassion, MSC, Trained teacher ●Trädgårdsterapi ●Organizational Behavioural Management ●Krishantering ●FAR-ledare ●Friskvårdsguide

Five mindfulness tips to cope with stress in everyday life
How to face anxiety and stress this Christmas
Retreats & events
Courses & Trainings

Videos with Mona Drar

5 min
Förändra med acceptans och tillit
Uppmärksamma känslor och odla en sinnesstämning som möjliggör förändring.
5
 
Save to Google Calendar
Mona Drar, 5 min
 • Mark as favorite
 • Schedule
 • 5
   
  Save to Google Calendar
 • Add to playlist
 • Add to offline-mode
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • E-mail
 • Close
10 min
Se allt det vackra
Ta på dig kärleksglasögonen och uppmärksamma det vackra och positiva runt omkring dig.
10
 
Save to Google Calendar
Mona Drar, 10 min
 • Mark as favorite
 • Schedule
 • 10
   
  Save to Google Calendar
 • Add to playlist
 • Add to offline-mode
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • E-mail
 • Close
10 min
Tack för allt du är
Utveckla självmedkänsla genom fokus på kroppens funktion och förmåga.
10
 
Save to Google Calendar
Mona Drar, 10 min
 • Mark as favorite
 • Schedule
 • 10
   
  Save to Google Calendar
 • Add to playlist
 • Add to offline-mode
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • E-mail
 • Close

See more videos with Mona

Yoga & work out at home with Yogobe

Create account Try for free