Marta Barbu

Det är inte yttre omständigheter som fängslar eller frigör människan – det är attityden till de yttre omständigheterna som gör det.

Facts

Speciality: Ashtanga Vinyasa, Gravid- och Mamma-Baby yoga

Location: Karlskrona

Website: www.facebook.com/yogainkarlskrona

Marta började sina första trevande steg att undervisa yoga på en strand i Malaysia för att sedan satsa på vidareutbildning och fördjupning i framförallt ashtangayoga. Hemma i Sverige har hon fortsatt att hålla klasser och workshops, men riktat in sig mer och mer mot gravid- och mamma-babyyoga. Marta jonglerar livet med två små barn och en daglig yoga praktik med närvaro, nyfikenhet och tålamod vilket också återspeglas i hennes klasser:

”Det jag undervisar till eleven, undervisar jag även till mig själv. Mina lektioner speglar på detta vis min egen yogapraktik och vart jag befinner mig just nu - detta skapar en ärlighet och en kompass så att jag inte går vilse bland alla unika uppfattningar, förväntningar och behov av yoga. ”

Marta vill inspirera småbarnsmammor att rulla ut mattan och bjuda in barnen.

Education: Ashtanga Vinyasa 200h TT, påbyggnadsutbildning i Gravid- och Mamma-babyyoga, Global Yoga Kids.

Yoga & träna tillsammans – bygg relationer & höj motivationen
How Yogobe works – get the most out of your subscription
Retreats & events
Courses & Trainings

”The answers you seek never come when the mind is busy, they come when the mind is still.”

Yoga & work out at home with Yogobe

Create account Try for free