Somatic Flow 100h

Date: 4 March - 15 May 2022

Location: YogaShakti, Stockholm

Instructor: Majja Lund

Om utbildningen

Somatic Flow certifierad 100 timmar yogalärarutbildning är för dig som vill fördjupa din kunskap om yoga, lära känna dig själv bättre samt få verktyg att bygga klasser utefter dina elevers olika behov i deras vardag. De flesta av våra elever har inte två timmar om dagen att lägga på yoga. Som yogalärare i väst handlar det om att möta elever mitt i livet, mellan jobb och barnhämtning, med trasiga kroppar eller stressade andetag. Därför jobbar vi blandat med långa klasser likväl som korta sekvenser, testar, anpassar och varierar så att yogan verkligen blir för alla.

Yogalärarutbildningen omfattar ca 70 timmar på plats, ca 40 timmar onlinestudier, och 50 timmar självstudier samt en dedikerad egen yogapraktik. Kanske vill du inte undervisa, utan enbart fokusera på din egen praktik, oavsett kommer den här utbildningen ge dig en stabil grund att arbeta vidare från.

De lärarledda timmarna kombinerar teori med praktik för att snabbt och tydligt förkroppsliga kunskapen bortom ord på en sida. Den första helgen fokuserar mycket på hur du etablerar din egna yogapraktik, efter det börjar vi gå djupare in i rollen som yogalärare.

I utbildningen ingår även:

 • Inspelade anatomi- och fysiologiföreläsningar med Vevve
 • En positionsbank, där jag går igenom grunderna för de vanligaste asanas(positioner), hur du kan instruera dem skadefritt och hur du kan assistera dem.
 • Onlinefilosofikurs med Simon Krohn på ca 15 timmar (från Yogobe)
 • Du får även tillgång till Yogobe i 6 månader, där du kan yoga med mig och flera andra lärare för att fördjupa din yogapraktik.

Praktisk information

 • Lärare: Majja Lund
 • Datum:
  • 4:e – 6:e mar
  • 1:a – 3:e april
  • 13:e – 15:e maj
 • Tider:
  • 08:00 – 17:00 fredag-lördag
  • 08:00 – 15:00 söndag
 • Plats: YogaShakti, Stockholm
 • Investering: 22,000 SEK inkl. moms (går att dela upp på flera betalningar)
 • Begränsat antal platser

Om Majja:

Majja Lund är legitimerad fysioterapeut med en Master of Science i fysioterapi där kurser såsom stressfysiologi, smärta och smärthantering, hälsopsykologi och rörelsevetenskap ingår. Hon är yogalärare med vidareutbildning i Traumaanpassad Yoga och Rörelse, samt instruktör i diverse träningsformer och presenterar klasser på event och träningsresor. Hon älskar träning och rörelse, och ser det som redskap vi lär oss att använda och plocka fram för att hålla balansen i oss själva och vår tillvaro.

Keep the mood up during the dark season – best advice from the psychologist!
November on Yogobe – Boost your feel-good hormones & energy in the dark season
New updates in the app thanks to your feedback
With pilates as a passion – get inspired by our new team member Emma Cowan

Yoga & work out at home with Yogobe

Create account Try for free