Ninja movement

med
Varighet:
10min
Behov:
Bevegelighet, Stående sekvens and Styrke
Jeppe Skovgaard