Lär dig meditera 12 veckor – kursöversikt

Varmt välkommen till denna 12 veckors meditationskurs med Ulrica Norberg och Yogobe. Syftet med kursen är att genom övningar, föreläsningar och vägledning i videoformat guida dig till regelbunden meditation.

Under vägledning av Ulrica Norberg kommer du att få fördjupa dig inom meditation som ämne, olika meditationstekniker, andningsövningar, förberedande yogapositioner samt lära dig sittande meditation (sittande på golvet, på en stol eller mot vägg) i upp till 18 minuter. Under kursens gång utövar du dagligen meditation i kombination med förberedande yoagpositioner i c:a 30 minuter. Efter kursen är du redo att ta din praktik vidare på egen hand och göra meditation till en del av din vardag.  

Målet med kursen är att du ska lära dig grunderna i meditation och därigenom:

Kursens upplägg

Kursinnehåll – översikt

Innehållsmässigt är detta en fantastiskt omfattande kurs och under ett år får du obegränsad tillgång till:

Vecka 1-4

Vecka 5-8

Vecka 9-12

Innehåll per vecka

Gärna en daglig praktik

För att få ut så mycket som möjligt av kursen är en daglig praktik att rekommendera. Men det kan vara svårt att få till exakt varje dag, så sikta på att utöva meditationen minst fem dagar per vecka.

Accesstid

Kursens längd är 12 veckor men du har tillgång till den under 12 månader (ett år) från det datum du köpt den.

Mer om Ulrica Norberg

Här kan du läsa mer om din guide på vägen, Ulrica Norberg. 


Lycka till!
Ulrica Norberg & Yogobe