Yogobe

Ashtanga Yogalärarutbildning 200 RYT

Datum: 25 juni - 29 juli 2018

Plats: Studio Yogansa, Stockholm

Instruktör: Anders Asker, Rebecka Potipa Walter, Magdalena Potipa

Denna resa
är genomförd!

Hitta fler resor här!

Chevron white

Om utbildningen

Vi har skapat en plattform för en inspirerande och​ ​transformerande yogalärarutbildning där fokus flyttas från prestation tillbaka till yogans rötter och dess sanna essens, Oneness. Vi vill förmedla glädje, lätthet, nyskapande och en väg tillbaka till vårt sanna ursprung som är ljus och kravlös kärlek. - Anders, Rebecka & Magdalena

This Yoga Teacher Training is open for English speaking students.

Vad är Asthanga Vinyasa Yoga?

Ashtanga Vinyasa Yoga är en bestämd serie av asanas (kroppställningar) som länkas samman genom pranayama (andetaget) i ett flöde. Detta skapar inre hetta vilket återställer balansen i kroppen, renar nervsystemet samt stillar sinnet. Ashtanga betyder åtta grenar. Varje gren är ett steg mot en helhet som leder dig till att utveckla ditt eget unika Jag. Utbildningen genomsyras av Patanjalis urgamla yogafilosofi, Yoga Sutras, men med en tolkning som passar den moderna västerländska livsstil som vi lever idag. Dess visdom kan du välja att använda i din undervisning och i ditt dagliga liv.

Om utbildningen

Vår utbildning består av 3 moduler, totalt 23 dagar fördelade mellan den 25 juni och den 29 juli, med 6 dagars återhämtningspaus emellan dem. Med detta upplägg får du som elev möjlighet att smälta intryck, integrera ny kunskap och fysiskt återhämta dig mellan modulerna vilket underlättar din inlärning. På detta sätt kan du tillgodogöra dig mer av utbildningen.

För att säkerställa en hög nivå på utbildningen har vi valt att begränsa gruppens storlek till 14 deltagare. Under utbildningens gång finns minst två lärare på plats samtidigt för optimal inlärning och personlig feedback. Detta gör att varje elev blir sedd och bemött utifrån sina personliga förutsättningar och kan därmed få en individuell vägledning. Varje elev får också kontinuerlig feedback under resans gång och får i sin tur, anonymt ge en utvärdering efter varje modul. Vi lärare vill också utvecklas och få ärlig respons, ris och ros.

Utbildningen består av detaljerad praktik av asana (kroppsställningar), pranayama (andningskontroll), anatomi, ayurveda, bandhas (kroppslås) och yogisk livsfilosofi samt en inblick till en fusion mellan österländsk medicin och yogapositioner. Många undrar varför känslor väcks under ett yogapass och får härmed ta del av en logisk förklaring. Utöver den fysiska aspekten har även avslappning, meditation, mantras och chanting en given plats, för att varje elev ska få tid till att utveckla sin inre närvaro, höra hjärtats röst och följa sin sanna väg.

Dagliga hemuppgifter, journalföring, egen träning samt observation och assistering på kvällsklasser tillkommer utöver schemalagd tid.

Kommunikation

Ursprungligen, vid sekelskiftet, var asanas en mycket liten del av den yogan som västvärlden tog till sig. Asanas och pranayama sågs som skeptiska inslag. Först på 1960-talet började asanas ta mer plats inom yogan. Idag dominerar den delen helt. Vi vill återgå till yogans rötter, glädjen och lekfullheten och lägger därför stor fokus på den filosofiska delen i utbildningen. Vi lyfter fram personlig utveckling, etik och moral, lärarens roll och hur du som lärare kan bemöta elever i olika (mer eller mindre) utmanande situationer. Varje människa är unik och det är viktigt att varje lärare hittar sin egen röst att utgå ifrån. Ju mer man känner sig själv desto lättare blir det att möta andra där de befinner sig.

Efter avslutad utbildning

Denna lärarutbildning ger den kunskap och praktiska erfarenhet som behövs för att kunna undervisa Ashtanga Yoga var helst i världen direkt efter avslutad och godkänd utbildning. Du som elev kommer att kunna hålla i en 60 min yogaklass bestående av en modifierad variant av den första serien i Ashtanga Vinyasa yoga-systemet med cirka 35 ställningar samt kunna deras namn på sanskrit, undervisa i drishti, bandhas och ujjayii pranayama.

Praktisk info

 • Datum: 25 juni - 29 juli 2018
  • mån 25 juni – sön 01 juli
  • sön 08 juli – sön 15 juli
  • sön 22 juli – sön 29 juli
  • OBS! Introduktion sön 24 juni 16:00-19:00
 • Plats: Studio Yogansa, Stockholm
 • Pris: 37 900 SEK Early-Bird 33 900 SEK (30/4)
  • Anmälningsavgift: 4000 SEK
 • Detta ingår:
  • 200 lärarledda timmar
  • Kurslitteratur
  • DVD & CD
  • Välkomstpaket
  • Gästföreläsare
 • Att ta med: Vattenflaska
 • Lärare: Anders Asker, Rebecka Potipa Walter, Magdalena Potipa

Yoga Alliance

Utbildningen uppfyller de krav som Yoga Alliance ställer för en RYT200 certifiering. Efter godkänd teoretisk och praktisk examen tillhandahålls ett internationellt certifikat av It’s Yoga International.

Förkunskaper

Utbildningen vänder sig till alla oavsett yogisk bakgrund. För att eleven ska få ut så mycket som möjligt av utbildningen, rekommenderar vi att man känner sig trygg med Ashtanga yogans solhälsningar A och B samt är bekant med en del asanas (kroppsställningar) ur första serien. Vi uppmuntrar alla att delta i Ashtanga Yoga klasser innan utbildningen börjar. Alla som har betalat anmälningsavgiften får som förmån träna gratis på Yogansa i fyra månader, just för att kunna förbereda sig på bästa sätt inför utbildningen.

Lärare

Anders Asker är diplomerad Ashtangayogalärare utbildad i San Francisco och har utbildat yogalärare sedan 2009. Han började med Kundalini Yoga 1991 och har sedan mötet med Pathabi Jois elev Larry Schultz 2006 blivit helt upplyft av flödet i Ashtanga Vinyasa Yoga. Han förmedlar denna passion och entusiasm i sin undervisning. Han är den ende i Sverige med kompetens att utbilda lärare i Rocket Vinyasa Yoga. Sedan 1997 är han även verksam som professionell astrolog med konsultationer, föreläsningar och utbildningar.

Rebecka Potipa är diplomerad Ashtanga, Rocket och Hathayogalärare. Hon började sin yoga resa 2009 i Australien och utbildade sig i Stockholm 2011 på It’s Yoga där Anders var huvudlärare. Sedan dess har hon dedikerat sig åt att undervisa och inspirera elever världen över. Med en bakgrund i Aromaterapi och healing för hon in en närande och rogivande energi i sitt sätt att undervisa för att skapa medvetenhet, integration och balans mellan kropp, sinne och själ. Sommaren 2016 blev hon mamma och har nu grupper i mamma-babyyoga. Hon är också mycket kunnig i alignments, justeringar vid t.ex. skador eller för gravida och också hur man bäst lägger upp en yogaklass. Sagt om Rebecka: http://yogansa.se/larare-under-yogalararutbildningen/

Magdalena Potipas professionella resa började för 40 år sedan som psykoterapeut. Hon har undervisat i personlig utveckling sedan 1975. Idag håller hon utbildningar, workshops och sammankomster i meditation, andlig utveckling och existentiella livsfrågor inte bara i Sverige utan också i USA, Australien och Israel. ’Tidigt insåg jag att det inte räckte med enbart samtal för att läkas. Mitt sökande efter ett holistiskt perspektiv gick via den traditionella kinesiska medicinen TCM, Shiatsu (diplomerad), klassisk massage, Reiki Master till medial och andlig vägledning, kanalisering och healing på alla plan.’ Sagt om Magdalena: http://yogansa.se/larare-under-yogalararutbildningen/

Yogobe blog ellie
Creating a space for the wild birds to settle down
Balance yogobe
6 tips för ökad inre balans
Kn%c3%a4cke
Glutenfritt knäckebröd – enkelt och supergott
H%c3%a4lsohacks yogobe blog
5 hälsosamma tips för en mjukstart 

Yoga & träna hemma med Yogobe

Skapa konto Prova gratis