Pedagogik – Eget värde

med Anja Bergh
Varighet:
15min
Anja Bergh

Yoga har för mig varit en otrolig blessing! Det är hur jag utforskar mitt medvetande, det som är jag, genom att röra på alla lager av mig själv.