Would you like unlimited access to our video library?
Log in 7 day free trial

Loading video...

To watch the full videos you need to be logged in to YOGOBE.COM.

Log in 7 day free trial

At YOGOBE you can exercise and be inspired by videos featuring some of Scandinavia's leading yoga instructors. Wherever and whenever you want. Welcome!

To watch the full videos your account needs to be active

Update subscription

You can easily choose to be a monthly, quarterly, or yearly subscriber. Yogobe has no binding period and subscriptions are easy to cancel.

Become a member and continue to practice yoga with Yogobe

Update subscription

Your trial period has expired but you can easily choose to be a monthly, quarterly, or yearly subscriber. Yogobe has no binding period and subscriptions are easy to cancel.

To watch the full videos your account needs to be active

Proceed with the registration process

Once you have created and verified your Yogobe account you can practice yoga whenever and wherever you want. If you have any questions, please don't hesitate to contact us info@yogobe.com. Warm welcome!

To see full videos, your account needs to be activated. We were unable to withdraw funds from your account.

Update payment information

If you have any questions regarding your subscription, please don't hesitate to contact us at info@yogobe.com. Thank you for being part of Yogobe and making yoga a part of your daily life.

For unlimited access to the video library please log in

Log in 7 day free trial

At YOGOBE you can exercise and be inspired by videos featuring some of Scandinavia's leading yoga instructors. Wherever and whenever you want. Welcome!

Triangle Pose

Time:

A tutorial in how to practice Triangle which include modifications. This is a standing posture that is increasing the strength in the legs and the sides of the body.

Josefin Wikström

Josefin Wikström har många års erfarenhet av att arbeta med barn och vuxna som genomgått trauma. Tillsammans med Eva Seilitz som ansvarat för Kriminalvårdens nationella yogaprogram har Josefin utvecklat ett nytt evidensbaserat pedagogiskt yogamaterial för klienter och vårdare. Hon har varit en av huvudlärarna vid Kriminalvårdens yogainspiratörsutbildningar från start och undervisar sedan tio år tillbaka regelbundet yoga- och dans på kvinnoanstalten Hinseberg. Hon verkar som konsult, samarbetspartner och internationell ambassadör för The Prison Yoga Project.

Josefin undervisar även yogautbildningar och workshops internationellt. Hon är registrerad som e-RYT 500, YACEP, RCYS. Dessutom är hon är registrerad som professionell medlem av ICPA- International Corrections Camp; Prisons Associations. I juni 2018 var Josefin huvudtalare vid Brittiska parlamentet gällande yogans terapeutiska potential i anstaltsmiljö. Josefin är även anlitad som föreläsare i internationella sammanhang som Global health conference vid Kings college of medicine och Yoga in the healthcare conference i London 2019.

Josefin är utbildad vid The Trauma centre i Boston USA under ledning av Bessel van der Kolk M.D som är en ledande auktoritet inom traumaforskning. För närvarande samarbetar Josefin med Dr. Amit Bhargava inom Brittiska NHS gällande yogans medicinska effekter för mental hälsa.

Hon är även licencerad medicinsk yogaterapeut med specialinriktning mot psykiatriska diagnoser och PTSD. Hösten 2018 påbörjade Josefin även ett andra år i Boston inom evidensbaserade metoden TCTSY under ledning av David Emerson.

Education: ●E-RYT 500 ●YACEP ●Minded Yoga Therapist- Yoga therapy for the mind- The Minded Institute London ●Traumatic stress studies Certification program- JRI, Trauma Centre Boston ●TCTSY- Trauma Centre Trauma Sensitive Yoga, 300 Hrs 2018-19 ●Prison yoga Project special training James Fox 2015-2019 ●John Scott Senior Teacher 500 hrs Ashtanga Vinyasa ●Ashtanga Vinyasa yoga- Ajay Kumar 350 hrs Sthalam 8 Mysore India ●Ashtanga Vinyasa Yoga - Brahmani Yoga RYT 500 hrs Goa Indien ●Jivamukti Yoga Certified Teacher 300 hours David Life& Sharon Gannon ●Vinyasa Flow sequencing TTC-Julie Martin Brahmani Yoga / Yin Yoga - Part of Brahmani TTC ●Restorative Yoga- Part of TTC Brahmani ●Yoga anatomy David Keil JSY 300 hr ●Yoga anatomy Stu Girling ●Yoga philosophy- Greg Nardi ●Yoga philosophy- Emil Wendel

Speciality: Trauma och Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD

More search results

Life Force – Introduction • 3 min

Inspirational talk: What is Life Force? Tanja Djelevic explains her concept.

Inspiraatiota lasten joogaan • 3 min

Anne Slåen kertoo, mitä lasten jooga on ja miten sen voi tuoda osaksi lasten arkea.

Life Force: Activity • 3 min

Inspirational talk: What does activity do for both inside and outside of your body?

Fem tips för yoga vid graviditet • 3 min

Gravidyoga: Några tips för dig som är gravid och vill fortsätta med din yogapraktik.

Life Force: Vulnerability • 3 min

Inspirational talk: We are creatures of a feeling, allow yourself to show it.

Breathing, Stress & Recovery • 3 min

Breath training as recovery, stress - reduction and restoring energy.

Gående meditation (audio) • 3 min

Låt dig bli guidad ner i fötternas förnimmelser och rörelser när du går.

Sittande yogaövning • 3 min

Barn & ungdom: En lugn övning med ljud för fokus och uppmärksamhet.

Yoga for athletes – Introduktion • 3 min

Varför ska du som tränar utöva yoga?

Tekniktips - sumohopp • 3 min

Teknikvideo för övningen sumohopp.

Fjärde trimestern – Introduktion • 3 min

För vem är postnatal yoga och hur använder jag klasserna?

Annen esittely • 3 min

Mitä on lasten jooga? Miksi lasten kannattaa joogata?

Kuuntelen sointukulhoa • 3 min

Läsnäoloharjoitus, jossa kuuntelemme sointukulhon kaunista sointia.

Tekniktips - bergsklättraren • 3 min

Teknikvideo för övningen bergsklättraren.

SKOLYOGA: Släpp spänningar • 3 min

En kort yogaklass som görs sittande på stolen

Tekniktips - knäböj • 3 min

Teknikvideo för övningen knäböj.

Testund för sinnesnärvaro • 3 min

Mindfulness: Ge dig själv en stund i lugn och ro när du dricker te.

Amningsrygg • 3 min

Förebygg spända och smärtande axlar under amningsperioden.

Lugnande björnandning • 3 min

Barnyoga: Vad är björnandning och hur gör man?

Life Force: Flow • 3 min

Inspirational talk: How, and where to find, flow.

Introduction – Aino Siren • 3 min

Get to know Aino Siren – an ISTHA Yoga teacher based in NYC.

Jag uppmärksammar nuet • 3 min

Barnyoga: En övning för att uppmärksamma nuet. Vi tar hjälp av det vackra ljudet från klangskålen.

Change Your Mindset • 3 min

Use your breath and a simple mantra to release stress and re-charge with new energy.

This is a notes and diary feature. You need to be logged in to your account for us to be able to remember and save your notes. Log in to collect and curate your favorite content.

Log in 7 day free trial

Related / New search